Věřitelé hledají průsečík společného zájmu zachování provozu úzkokolejky

Raiffeisenbank, soukromá firma Geseuro, Česká správa sociálního zabezpečení, Ministerstvo pro místní rozvoj a Státní fond dopravní infrastruktury jako členové prozatímního věřitelského výboru hledají ideální průsečík společného zájmu věřitelů a možnosti zachování provozu úzkokolejné dráhy Jindřichův Hradec-Nová Bystřice a Jindřichův Hradec-Obrataň.

Státní fond dopravní infrastruktury, který byl soudem dosazen do věřitelského výboru v polovině února, po necelém týdnu údajně uvažuje o odstoupení z funkce a snad to již i projednával se zástupcem Raiffeisenbank jako předsedou Prozatímního věřitelského výboru. Soud považuje složení Prozatímního věřitelského výboru za reprezentativní a vhodně poskládané, a to mimo jiné i v návaznosti na dříve projevený aktivní zájem jednotlivých členů. Kdykoliv stát rezignuje na činnost ve věřitelských orgánech, považuje to soud za selhání státu v péči o svěřené (veřejné) prostředky.

Aktuálně insolvenční správce nemá od Jindřichohradeckých místních drah k dispozici data, která dlužník využívá při řízení obchodního závodu. Nelze tak z pohledu insolvenčního správce zhodnotit, zda obchodní závod dlužníka je veden efektivně, případně v jakém časovém horizontu lze očekávat změnu hospodářských poměrů.

Pokud jde o další provoz Jindřichohradeckých místních drah jako obchodního závodu nelze podle insolvenční správky tolerovat další provoz bez úplného přehledu otevřených pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek jim na roveň postavených, bez vyhodnocování výsledků hospodaření a přiměřeného obchodního plánu pro další provoz.

Jindřichohradecké místní dráhy (JHMD) mají stoprocentní podíl ve dvou dceřiných společnostech, a to ROMPIO s.r.o. a Železniční služby, s.r.o.. Od října 2022 ale insolvenčnímu správci předložit hospodářské výsledky obou společností, které insolvenční správce požadoval za období posledních pěti let. Část dokladů předložil insolvenčnímu správci 1.února 2023, nicméně zbývající doklady insolvenčnímu správci předloženy nebyly.

Vzhledem k tomu, že byl zaznamenán zájem ze strany potencionálních objednatelů drážní dopravy o pokračování/znovuzahájení provozu na úzkokolejných drahách, a s ohledem na skutečnost, že lze uvažovat o tom, že získání oprávnění provozovatele dráhy, popř. drážního dopravce zvýší hodnotu dlužníkova podniku, jednal insolvenční správce od počátku ledna 2023 s JHMD o možnosti zajistit nová oprávnění znějící na jiný subjekt, a to dceřinou společnost dlužníka.

Dne 17.února 2023 se v sídle insolvenčního správce konalo jednání s poskytovatelem poradenských služeb, jehož se zúčastnil insolvenční správce a dlužník společně se svými dalšími poradci. Dlužník insolvenčního správce informoval, že má možnost odkoupit nově založenou společnost, která by mohla být nositelem úředních povolení provozovatele dráhy a osvědčení o bezpečnosti. Na jednání byly zevrubně projednány podmínky, které je nezbytné splnit pro podání žádosti o vydání úředních povolení provozovatele dráhy, jakož i obsah dokumentů nezbytných pro získání bezpečnostních osvědčení. Současně byly v obecné rovině projednány i podmínky, za nichž by případná dceřiná společnost mohla úzkokolejné dráhy dlužníka provozovat s akcentací na dodržení podmínek obvyklých v obchodním styku a získání příjmů ve prospěch majetkové podstaty.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů