(VIDEO) Jihlavský Housing First mají podpořit krajské peníze Vysočiny

Milion korun má poslat Kraj Vysočina na projekt rychlého zabydlení jihlavských bezdomovců. O finanční podpoře jihlavského projektu mají rozhodnout krajští zastupitelé.

Podpora tohoto projektu bude ze strany kraje poskytnuta výjimečně a pouze jednorázově na rok 2022, aby bylo možné pokračovat v pilotním ověření projektu Housing first v podmínkách Statutárního města Jihlavy. V případě předčasného ukončení projektu by došlo k selháním rodin, pro které použité metody prozatím představují úspěšnou podporu.

Důvody krajské podpory jihlavského projektu objasnil hejtman Vysočiny a jihlavský zastupitel Vítězslav Schrek (ODS):

Finanční prostředky od Kraje Vysočina mají sloužit plánuje využít na pokrytí osobních nákladů skládajících se z platových tarifů, dále supervize, vzdělávání, pohonných hmot, nákladů na energie apod.

Projekt „Bydlení především: testování konceptu Housing first v Jihlavě“ byl započat ve spolupráci se statutárním městem Jihlava dne 1. 10. 2019 s cílem zajistit standartní bydlení 12 domácností žijících na území města Jihlavy, které využívaly nejistého (ubytovny) či nevyhovujícího bydlení nebo žily bez střechy, s cílem ukončení jejich bytové nouze či bezdomovectví a vytvořit podmínky pro pozitivní změny. Samotný projekt končí k 31. 12. 2021.

Díky intenzivní dlouhodobé podpoře pracovnic Oblastní charity Jihlava zaměřené na řešení problémů v souvislosti s bydlením, zaměstnaností, finanční stabilitou, upevněním rodinných a sousedských vztahů, se do dnešní doby podařilo devět domácností posunout do stádia, kdy jsou schopny na mnohé problémy reagovat sami.

I přes velmi dobré dosažené výsledky je však nutné v nastavené spolupráci pokračovat i v roce 2022, a tak docílit toho, že podporované domácnosti budou schopny v dalších letech se již plně zapojit do společenského života bez požadavků na finanční podporu státu či jiných nestátních organizací.

Před podáním žádosti zástupci Kraje Vysočina, Statutárního města Jihlava a Oblastní charity Jihlava opakovaně projednávali dosavadní průběh projektu, rizika ukončení jeho aktivit (ztrátu bydlení rodin zařazených v projektu, protože ještě nedosáhnou schopností potřebných pro samostatné bydlení) i možnosti spolupráce na zajištění jeho financování, než jej bude možné znovu financovat z prostředků EU. Zároveň Oblastní charita Jihlava po dohodě s odborem sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina podala žádost o poskytnutí neinvestiční dotace v programu Úřadu vlády ČR Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce pro rok 2022 na projekt „Housing first“ ve výši 1 036 950 Kč.

K této částce je nutné zajistit spoluúčast z jiných zdrojů než státního rozpočtu ve výši třiceti procent, tedy po zaokrouhlení částku 445 000 Kč, kterou by pro takový projekt mohl poskytnout Kraj Vysočina. Výsledky tohoto dotačního řízení budou pravděpodobně známé až v lednu, na rozhodnutí orgánů kraje o předložené žádosti závisí prodloužení pracovních úvazků příslušných zaměstnanců.

Odbor sociálních věcí Kraje Vysočina navrhuje na projekt Housing first poskytnout dotaci ve výši 1 000 000 Kč v návaznosti na zabezpečení dvou pracovních úvazků a souvisejících nákladů. Ve smlouvě budou platby upraveny následujícím způsobem: Do 28. 2. 2022 bude vyplacena splátka ve výši 445 000 Kč. Do 30. 4. 2022 bude vyplacena zbývající část dotace, která se automaticky krátí o výši dotace poskytnuté Úřadem vlády. Pokud Úřad vlády poskytne dotaci ve výši požadavku, nárok na doplatek dotace kraje dle smlouvy přímo zanikne. Dotace bude vyplacena z rozpočtu roku 2022.

O demotivaci chudiny k hledání vlastního bydlení čtěte více přímo zde.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů