Kraj Vysočina nařídil ředitelce Nových Syrovic uzavřít dohodu o narovnání

Do sporů o narovnání finančních nákladů za úžívání prostor rekreačního zařízení Pachrův mlýn u Želetavy zasáhl Kraj Vysočina. Po dobu rekonstrukce Domova pro seniory Nové Syrovice byli klienti ubytováni na Pachrově mlýně.

Usnesením radních Kraje Vysočina dostala ředitelka Nových Syrovic Veronika Doležalová příkaz zřizovatele uzavřít dohodu o narovnání, i když právní zástupce namítal možnou neplatnost dohody.

Ve věci ukončení podnájemního vztahu v Želetavě bylo postupně usneseními několika usneseními Rady Kraje Vysočina uloženo ředitelce Domova Nové Syrovice, příspěvkové organizace, ve spolupráci s odborem sociálních věcí zpracovat znění návrhu smlouvy o konečném vypořádání práv a závazků z ukončeného podnájemního vztahu s tím, že maximální částka finančního vypořádání nad rámec běžného opotřebení pronajatého movitého a  nemovitého majetku bude ve výši 170 tis. Kč.

Na základě toho byla Domovem Nové Syrovice zpracována Dohoda o narovnání doručená odboru sociálních věcí dne  13.  8.  2020. Návrh byl odborem sociálních věcí odeslán jednatelce Pacherova mlýna s.r.o. ke kontrole a připomínkování. K návrhu dohody byla dne 29.  9.  2020 mailem doručena odpověď jednatelky s tím, že s navrhovanou částkou 170 tis. Kč souhlasí a po doplnění jejích připomínek do dohody o narovnání následně dokument podepíše.

Odbor sociálních věcí proto postoupil prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací vyjádření jednatelky Pacherova mlýna s.r.o. ředitelce Domova Nové Syrovice, s žádostí zapracovat tyto požadavky do návrhu dohody. Dne 5. 10. 2020 bylo odboru sociálních věcí doručeno vyjádření ředitelky Domova Nové Syrovice, že uvedené požadavky nezapracuje do Dohody o narovnání, a to s ohledem na stanovisko právního zástupce organizace a možnou neplatnost dohody.

Na základě těchto skutečností si odbor sociálních věcí vyžádal i stanovisko právního odboru Krajského úřadu, které konstatovalo, že po prostudování podkladů nevidí zásadní problém pro doplnění stanoviska pronajímatele do návrhu dohody. Konkrétní doplnění a doladění textace dohody je věcí smluvních stran. Pokud dojde mezi smluvními stranami k dohodě, je řešení následné neplatnosti dohody vysoce nepravděpodobné.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů