(VIDEO) Piráti představili krajský volební program pro Vysočinu

Česká pirátská strana představila své programové priority pro podzimní krajské volby.Piráti se do volebního klání pouští s heslem “Kraj středem pozornosti”.

“Do krajské politiky vstupujeme s tím, že chceme lidem na Vysočině ukázat, proč stojí za to v našem kraji žít a neodcházet někam jinam. Aby byla Vysočina plná života a lidé z ní neodcházeli, je potřeba začít věnovat pozornost příčinám regionálních problémů, nikoliv jejich následkům,” uvedla Hana Hajnová, pirátská kandidátka na hejtmanku Vysočiny.

Stambera.cz

Pirátský program pro krajské volby stojí na pěti klíčových oblastech:

zdravé životní prostředí a udržitelné hospodaření

regionální rozvoj s důrazem na zajištění dostatku dobrých pracovních příležitostí

personálně i materiálně stabilizované zdravotnictví

finančně zajištěné sociální služby pro všechny potřebné

kvalitní a dostupné vzdělání

Jednotlivé oblasti následně blíže představili sami čelní kandidáti.

Blanka Lednická, předsedkyně Krajského sdružení Pirátů na Vysočině a zároveň garantka kapitoly životního prostředí uvedla: “Zaměříme se na obnovu malého vodního oběhu, na krajinné plánování podle moderních postupů, odstraňování drenáží, případně jejich využití pro udržení vody v krajině. Budeme se soustředit na to, aby naše děti mohly žít v kraji, kde bude kvalitní úrodná půda. Podpoříme zemědělce, kteří chtějí na svých nebo svěřených pozemcích hospodařit udržitelným způsobem, kteří zavádějí protierozní opatření nebo zvyšují podíl organické hmoty v půdě.”

Lídryně kandidátky Hana Hajnová prezentovala hlavní vize v oblasti regionálního rozvoje: “Zaměříme se na zlepšení pracovní atraktivity kraje tak, aby se dařilo vytvářet více kvalifikovaných míst. Podpoříme větší rozmanitost průmyslových odvětví v kraji tak, aby se rozvojové aktivity nesoustředily jen na strojírenství a automobilový průmysl. Budeme hledat další prioritní obory, které můžeme na krajské úrovni rozvíjet (např. nové příležitosti v oboru energetiky, informačních technologií nebo kreativních průmyslů) a které kraji pomohou lépe zvládat případné budoucí krize. Vysočina se nesmí stát synonymem pro montovny a sklady.”

Jihlavská zastupitelka Eva Nováková, která kandiduje z 6. místa, představila sociální oblast: “Naším cílem je, aby každý občan Kraje Vysočina mohl uplatnit svůj potenciál, přispívat společnosti a důstojně trávit i chvíle, kdy podporu a pomoc potřebuje on sám. Důležitým tématem v sociální oblasti se stává dostupnost bydlení pro různé skupiny, ať už se jedná o seniory či mladé rodiny. Pomůžeme i malým obcím efektivně předcházet bytové nouzi jejich obyvatel. Finančně i metodicky je podpoříme v oblasti zavádění moderních postupů, jako je například Housing first (bydlení především) nebo komunitní bydlení.”

Na 9. místě kandidátky je Miroslav Vácha, garant kapitoly Zdravotnictví. “Jde nám o to, aby zdravotní péče byla dostupná. K dostupnosti potřebujete také zaměstnance motivovat, tzn. udržet si je a rozvíjet. Nejde nám jen o tu finanční a ekonomickou podporu, která je velice důležitá. Myslíme komplexně a víme, že je potřeba vytvářet i zdravé pracovní prostředí a o zaměstnance pečovat. To v jakém stavu je zdravotnictví uvnitř se promítne kvalitou péče o pacienta. A to je to nejdůležitější, aby každý člověk měl právě kvalitní péči. Chceme udržovat a rozvíjet spolupráci zdravotnictví a sociálního sektoru, které jsou si v mnoha ohledech velice blízké a je potřeba je podporovat. Například podporou domácí péče a hospicové péče zvýšíme kvalitu ošetření lidem bez zbytečného ježdění do zdravotnických zařízení.”

Představení programových priorit zakončil Jan Břížďala, dvojka pirátské kandidátky, který má na starosti oblast školství. “Klíčovým heslem našeho návrhu řešení oblasti školství je vzdělání dostupné pro všechny. V souvislosti s koronavirovou krizí se potvrdila vysoká míra závislosti výsledků a přístupu ke vzdělávání na sociálně-ekonomickém statutu žáků. Nechceme, aby tady existovala jakákoliv bariéra přístupu ke vzdělávání. Z tohoto důvodu potřebujeme řešit, jak posílení materiálního a personálního zabezpečení škol, tak i poskytování metodické podpory školám. Dále vidíme rozvojovou příležitost v posilování spolupráce škol a firem z regionu, případně i vysokých škol a vědecko-výzkumných institucí.”

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů