(VÍME PRVNÍ) Jihlava chystá Investiční příspěvek jako daň pro developery

Náměstek primátorky Vít Zeman (TOP09) chystá novou formu zdanění aktivit investorů a developerů na území krajského města Vysočiny.

Jakmile se statutární město Jihlava dozví o jakémkoliv podání investora vedoucímu k umístění či povolení investičního záměru podle stavebního zákona, bude investor informován průvodním dopisem s vysvětlujícími informacemi.

Společně s těmito informacemi odešle statutární město Jihlava investorovi žádost o Investiční příspěvek nebo o nepeněžní plnění.

Výše Investičního příspěvku se stanovuje na částku odpovídající násobku příslušného počtu m2 hrubé podlažní plochy (HPP), ke kterým bylo vydáno pro Investiční záměr první pravomocné rozhodnutí, povolení nebo souhlas, jímž byl Investiční záměr stavebním úřadem umístěn nebo povolen, a částky
a. 350 Kč za m 2 v případě, že je Investičním záměrem stavba pro bydlení nebo polyfunkční objekt, ve kterém tvoří bydlení min. 25 % HPP, a Investiční záměr je umisťován v zastavěném území statutárního města Jihlava,
b. 700 Kč za m 2 v případě, že je Investičním záměrem stavba pro bydlení nebo polyfunkční objekt, ve kterém tvoří bydlení min. 25 % HPP, a Investiční záměr je umísťován mimo zastavěné území statutárního města Jihlavy,
c. 1000 Kč za m 2 v případě, že je Investičním záměrem jiná stavba

Splatností Investičního příspěvku se rozumí lhůta do konce třetího měsíce
následujícího po kalendářním měsíci ve kterém bylo vydáno stavební povolení.

Statutární město Jihlava bude v budoucnu postupovat podle těchto Zásad na všech plochách nacházejících se na území statutárního města Jihlava, tvořeném celkem osmnácti katastrálními územími.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů