VÍME PRVNÍ: Jihlava vytvořila Kartotéku vizuálního smogu, odstranění sníží příjmy města

Útvar městského architekta (UMA) jihlavského Magistrátu vytvořil Kartotéku vizuálního smogu v ulicích města. Termín vizuální smog se používá pro zaplňování veřejného prostoru vizuálně se vymykajícím či s omezujícím nánosem. Takový smog se vyskytuje zcela mezioborově a takřka na celém světě. Patří sem jak plot tvořený reklamními bannery, tak nepěkné skříně elektrických rozvaděčů či špatně čitelné označení provozovny.

Specifikem Jihlavy jsou výrazné reklamní polepy na vozech městské hromadné dopravy nebo špatný design postmoderní lampy v centru města způsobující znehodnocení omítky nevyřešeným odtokem dešťové vody a zároveň tvořící světelný smog.

Vizuální smog je jako vir, tu se někde objeví a jinde zase zmizí. Například trochu nostalgicky zmizely některé telefonní budky, které se staly vizuálním smogem tím, že byly pouze nositelkami svítící reklamy. Je dobré, že některá problémová témata jsou již v procesu změny.

Kartotéka vizuálního smogu předkládá mezioborový pohled na veřejný prostor a to bez oborové profilace, která by byla v první fázi spíše omezující. Kartotéka analyzuje jak majetek městský, tak majetek soukromý, nahlíží na problémy z technického i estetického hlediska, se zaměřením na detail i v také v širších souvislostech. Kartotéka není přesnou strategií, která se schválením Rady města okamžitě promítne do veřejného prostoru, ale Rada města se přihlásí k pojmenování problému a schválí postup vedoucí k postupnému zlepšení. Jistě nemá být chápána jako zatracující kritika, ale naopak jako otevírání se pro dialog a hledání cest ke zlepšení veřejného prostoru.

Kartotéka vizuálního smogu je složena z jednotlivých karet problémových témat seskupených do příbuzných okruhů. Každá karta popisuje stav tématu a navrhuje akce, doporučení a regulace pročištění města Jihlavy od zbytečných a nevhodných vizuálních podnětů.

V první etapě míří město Jihlava, jakožto vlastník nemovitostí a původce vizuálního smogu, s regulací primárně samo na sebe, aby se stalo pozitivním vzorem pro další tvůrce vizuálního smogu i pro ostatní participanty tolerující vizuální smog na svém majetku. Podle informací Občasníku obsahuje třiatřicet karet. Ve druhé etapě je myšleno na ostatní původce a na způsob podání pomocné ruky k řešení.

Odbor dopravy jihlavského Magistrátu v obecné rovině podporuje odstranění vizuálního smogu. Úředníci odboru dopravy aktivně vyhledávají a odstraňují nepovolené reklamy z objektů ve správě odboru dopravy (zábradlí, stožáry veřejného osvětlení , dopravní značky apod.). Současně ale Odbor dopravy důrazně upozorňuje na to, že odstraněním respektive výrazným omezením legální reklamy z veřejného prostoru dojde k poklesu příjmů města, potažmo městských společností o cca 2,5 mil. Kč za rok.

Odbor životního prostředí současně upozornil na skutečnost, že zábor veřejného prostranství lze zpoplatnit, nelze ho však zakázat či pro něj stanovit pravidla.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů