VÍME PRVNÍ: Kancelář primátorky se omluvila Kronospanu

Napjatá atmosféra mezi jihlavskou radnicí a firmou Kronospan je už i v rovině předžalobní výzvy. O předžalobní výzvě vůči Magistrátu informoval náměstek Vít Zeman, o další předžalobní výzvě vůči své osobě informoval zastupitele města už před časem i Miroslav Tomanec.

„Společnost Kronospan od kanceláře primátorky obdržela písemnou omluvu za některé nepravdivé výroky týkající se společnosti Kronospan,“ uvedla tisková mluvčí společnosti Kronospan Ivana Holzbauerová.

Předžalobní výzva patrně souvisí s událostmi z konce léta, kdy se v rakouské televizi ORF objevila reportáž z Jihlavy. Patrně tato reportáž mohla být důvodem k předžalobní výzvě společnosti Kronospan.

Na jihlavské radnici byla dlouhodobá nespokojenost s činností firmy Kronospan, na kterou upozorňovala i veřejnost, která často telefonicky, e-maily i osobně žádala nápravu stavu zejména v oblasti hluku a znečištění ovzduší, v posledním období se ale již připomínky týkaly i vypouštěných odpadních vod a znečištění Drážního potoka.

Současně s tím přišla firmaKronospan se záměrem navýšení využití recyklátu (dřevního odpadu) ve výrobě desek. V souvislosti s tím firma chtěla nainstalovat nové zařízení drtiče, které vyžadovalo řízení EIA. Město požadovalo v řízení další posuzování (tzv. velkou EIA) – v tuto chvíli se zpracovává dokumentace. Firma však již zahájila samotnou stavbu zařízení bez závěru posouzení EIA a bez pravomocného stavebního povolení (kterému musí závěr EIA předcházet). V současnosti stavební úřad vede řízení o odstranění stavby, jehož závěrem bude zřejmě po doložení všech požadovaných podkladů dodatečné povolení stavby.

Navýšení podílu recyklátu u vstupního materiálu může mít za následek výrazný nárůst prašnosti, stejně tak ale i výrazný nárůst spotřeby vody (větší nutnost skrápění apod.), což může mít negativní dopad na město a jeho obyvatele.

Na začátku roku 2019 vedení města iniciovalo schůzku dotčených orgánů státní správy, které mají kompetence v rozhodovací nebo kontrolní činnosti ve vztahu k firmě – Krajského úřadu, Krajské hygienické služby, České inspekce životního prostředí, schůzky se zúčastnil i zástupce odboru životního prostředí jihlavského Magistrátu, byť tento kompetence nemá. Výstup schůzky však nenabídl cestu k řešení. Město vzneslo k institucím dotazy, zodpovězeny však nebyly.

V průběhu letošního roku Magistrát požádal Vodárenskou akciovou společnost, a. s. a Povodí Moravy, s. p. o sdělení množství odebírané vody jak z vodovodního řadu, tak i z řeky Jihlavy. Současně s tím město jako správce vodního toku Drážního potoka nechalo udělat rozbory vody z toku drážního potoka, aby bylo možné identifikovat největší znečišťovatele tohoto toku. Z výsledků bohužel ale nelze jednoznačně původce znečištění identifikovat.

V červenci zaslala primátorka Karolína Koubová vedení firmy Kronospan otevřený dopis (více zde).

Vzhledem k tomu, že jednou z mála možností města Jihlavy, jak ovlivnit provoz firmy, je úprava limitů stanovených integrovaným povolením (IPPC – firma má dvě – pro Kronospan CR i Kronospan OSB), zadalo vedení města zpracování studie, která stanoví, jaké limity by mělo město požadovat, aby byly dosahovány nejlepší možné výsledky.

V srpnu roku 2019 proběhlo setkání náměstků p. Zemana a p. Laštovičky se zástupcem firmy p. Brennerem (více zde), na kterém byl domluven další postup v tom smyslu, že firma navrhne, jak je schopná snížit emise znečišťujících látek a prachu, o kolik je schopná snížit hluk a odběr vody ze všech dostupných zdrojů.

Na schůzce zaznělo, že do doby podpisu této smlouvy nebudou na sebe oba subjekty útočit, firma však záhy zahájila intenzivní komunikační kampaň „moje Krono“, zaslala předžalobní výzvu zastupiteli Tomancovi i magistrátu města Jihlavy.

Rada města Jihlavy by v dohledné době měla schválit cíle, kterých chce ve vztahu k firmě dosáhnout a k těm pak budou směřovány všechny kroky.

Na začátku roku 2020 by měl být uspořádán kulatý stůl se zástupci firmy, kde budou prodiskutovány další kroky.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů