VÍME PRVNÍ: Radní Jihlavy schválili zvýšení nájemného v městských bytech

Radní města Jihlavy schválili návrh na uzavření dodatků k nájemním smlouvám na byty tam, kde smlouva neobsahuje inflační doložku.

A také uzavření nových nájemních smluv na byty, nahrazujících staré, nevyhovující nájemní smlouvy, s doplněním inflační doložky, tak aby bylo možné valorizovat nájemné dle roční míry inflace v souladu s usnesením č. 132/20-RM.

Dne 06.02.2020 usnesením č. 132/20-RM Rada města Jihlavy schválila valorizaci nájemného pro rok 2020 o roční míru inflace za předcházející rok 2019 ve výši 2,8% u pronájmu bytů ve vlastnictví statutárního města Jihlavy.

Z celkového počtu 617 nájemních smluv na byty je zhruba ve 137 z nich sjednána „inflační doložka“, což umožňuje navýšení nájemného o roční míru inflace za předcházející kalendářní rok. Pronajímatel tak má právo zvýšit nájemné na základě ujednání ve smlouvě (k 01.07. kalendářního roku, nejdříve však po 12 měsících od uzavření nájemní smlouvy).

Tam, kde jsou ve smlouvách inflační doložky, rozešle Magistrát oznámení nájemcům o zvýšení nájemného.

V ostatních případech bude nutné uzavřít s nájemci ke stávajícím nájemním smlouvám dodatky s doplněním smlouvy o inflační doložku.

Zároveň je vhodné uzavřít nové nájemní smlouvy s inflační doložkou ke starým, již nevyhovujícím a „zastaralým“ smlouvám, většinou jde ještě o dekrety.

V dalším kroku, pokud nájemci nebudou souhlasit s uzavřením dodatků, může město Jihlava jako pronajímatel postupovat při zvýšení nájemného dle příslušných ustanovení § 2249 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění:

(§ 2249) „Neujednají-li si strany zvyšování nájemného nebo nevyloučí-li zvyšování nájemného výslovně, může pronajímatel v písemné formě navrhnout nájemci zvýšení nájemného až do výše srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě, pokud navržené zvýšení spolu s tím, k němuž již došlo v posledních třech letech, nebude vyšší než 20% …“.

„Souhlasí-li nájemce s návrhem na zvýšení nájemného, zaplatí počínaje třetím kalendářním měsícem po dojití návrhu zvýšené nájemné, jak bylo navrženo. Nesdělí-li nájemce v písemné formě pronajímateli do dvou měsíců od dojití návrhu, že se zvýšením nájemného souhlasí, má pronajímatel právo navrhnout ve lhůtě dalších tří měsíců, aby výši nájemného určil soud …“

Nájemné z bytů bylo v minulosti regulováno zákonem. Zákonem č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (účinnost od 31.03.2006) došlo k deregulaci nájemného. Statutární město Jihlava, po deregulaci nájemného, zvýšilo nájemné z bytů. Dále nájemné statutární město Jihlava nezvyšovalo (od roku 2006). Uvedený zákon byl novým občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. zrušen a nyní je řešena možnost navýšení nájemného dle tohoto NOZ (§ 2249).

Výše měsíčního nájemného u pronájmů bytů v případě valorizace nájemného:

– 64,92 Kč/m2 po valorizaci 66,74 Kč/m2

– 73,42 Kč/m2 75,48 Kč/m2

– 80,00 Kč/m2 82,24 Kč/m2

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů