VÍME PRVNÍ: Ředitel Krajského úřadu Vysočiny vyloučen pro podjatost

Ministerstvo pro místní rozvoj rozhodlo o vyloučení ředitele Krajského úřadu Zdeňka Kadlece z projednávání a rozhodování v řízení o žádosti o vydání stavebního povolení na výstavbu Studentských kolejí Vysoké školy polytechnické.

Vyloučení pro podjatost se týká pouze ředitele Krajského úřadu, netýká se „řadových“ úředníků Krajského úřadu.

Důvodem pro vyloučení ředitele Krajského úřadu Vysočiny byla mimo jiné i otevřená mediální podpora představitelů Jihlavy i Kraje Vysočina výstavbě studentských kolejí včetně dohody o spolupráci.

VŠPJ

Ministerstvo za zcela zásadní považuje Smlouvu o vzájemné spolupráci, která byla uzavřena mezi Vysokou školou polytechnickou a Krajem Vysočina dne 24.03.2009. Z uvedené smlouvy jasně vyplývá podpora Kraje Vysočina, jehož orgán – krajský úřad – rozhoduje, resp. by jinak rozhodoval o případných odvoláních proti rozhodnutí stavebního úřadu ve věci předmětného stavebního záměru a z pozice nadřízeného správního orgánu stavebního úřadu by byl příslušný např. k prošetření případné namítané nečinnosti stavebního úřadu či k posouzení a případnému rozhodnutí o uplatněné námitce systémové podjatosti Magistrátu města Jihlavy.

Ministerstvo v případě, kdy existuje systémové riziko podjatosti, je třeba otázku podjatosti úředních osob posuzovat se „zvýšenou opatrností“ a „podezřívavostí“ oproti věcem, které se zájmů územního samosprávného celku nijak nedotýkají.

Stačí-li v takovém případě poměrně nízká míra podezření, pak skutečnost uzavření uvedené smlouvy, v níž je deklarována vzájemná podpora smluvních stran, již zakládá důvod pochybovat o nepodjatosti zaměstnanců Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Současně ministerstvo uvádí, že předmětný stavební záměr je významnou stavbou, ke kterému opakovaně se vyjadřovali jak političtí zástupci Statutárního města Jihlava, tak političtí zástupci Kraje Vysočina, přičemž mu jednoznačně vyjadřovali podporu a poukazovali na nutnost jeho realizace.

Stejně tak lze podle ministerstva konstatovat, že Kraj Vysočina je v dané věci zainteresován a má zájem na výsledku řízení, když se na předmětném stavebním záměru podílí též finančně, resp. poskytl žadateli dotaci na realizaci daného záměru.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů