Vodárenská a.s. nabízí Jihlavě levnější vodu

Nabídku na provozování vodovodů a kanalizací na území Města Jihlava připravila VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., která v současnosti  vodohospodářskou infrastrukturu ve městě obhospodařuje. V současnosti se vedení Jihlavy rozhoduje, jak se o tento majetek starat dál.

„Jedná se o návrh na uzavření pachtovní smlouvy. VAS se v ní mimo jiné zavazuje uhradit pachtovné ve výši 80 mil. Kč za rok bez daně z přidané hodnoty. Při této výši pachtovného je VAS připravena realizovat cenu pro vodné a stočné ve výši 80,- Kč/m3 bez daně z přidané hodnoty. Uzavření pachtovní smlouvy nabízíme na dobu 5 let do konce roku 2025 s opcí Města na prodloužení o dalších 5 let do konce roku 2030 s garancí ceny a nájemného po dobu prvních dvou let,“ upřesnil nabídku předseda představenstva VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., Ing. Jindřich Král.

Nabídka VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., přichází v situaci, kdy město uvažuje i o variantě vybudování nové divize SLUŽEB MĚSTA JIHLAVY s r.o. Další variantou je právě využití specializované společnosti, která má již zainvestované všechny technologické, laboratorní, expertní a kontrolní procesy. Takovou společností je právě VAS, která je primárním provozovatelem vodohospodářské infrastruktury v daném regionu. „Domníváme se, že vedení Města by mělo naší nabídku znát a o tom, kdo bude do budoucna mít na starosti zajištění dodávek pitné vody ve městě a likvidaci odpadních vod, by mělo rozhodovat z pozice řádného hospodáře a znalostí celé problematiky,“ uvedl dále Ing. Jindřich Král. Dodal, že parametry této nabídky patří k nejvýhodnějším v České republice. „Na základě našich dlouholetých zkušeností jsme přesvědčeni, že v současných podmínkách nelze dosáhnout výhodnějšího modelu provozování vodohospodářské infrastruktury v Jihlavě z pohledu finančních zájmů Města a jeho občanů,“ doplnil Král.

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., je komunální společností, kterou vlastní prostřednictvím jediného akcionáře svazky města a obcí. Provozuje přes 8 tisíc kilometrů vodovodní a kanalizační sítě v 700 městech a obcích tří krajů, stará se tak o zásobování pitnou vodou a likvidaci odpadních vod pro více než 550 tisíc obyvatel. VAS disponuje špičkovým technologickým, laboratorním i personálním zázemím. V případě potíží v jednom místě je mimo jiné schopna svoje kapacity flexibilně přesměrovat tak, aby koncový zákazník žádný problém nepocítil.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů