Žďárská škola toleruje kouření učitelů navzdory celostátnímu zákazu

V základní škole nemohou kouřit ani žáci ani zaměstnanci školy. Ředitelka jedné ze základních škol ve Žďáru nad Sázavou vydala na konci května učitelskému sboru kontroverzní pokyn regulace zákazu využívání altánu v objektu školy jako kuřárnu pro učitelský sbor.

New Zealand to ban future generations from buying cigarettes in bid to  become 'smoke-free nation' | Euronews

V době výuky zakázala ředitelka školy kouření učitelů v objektu altánu z důvodu jeho využití pro přestávkový režim i výuku žáků prvního stupně.

Na žďárské škole dosud patrně nezjistily změnu legislativy v oblasti boje s kouřením, kdy do roku 2005 mohl ředitel určit jedno místo ve škole pro kuřáky. Od platnosti zákona č. 379/2005 Sb. to možné není. Radním pro oblast školství ve Žďáru nad Sázavou je senátor Josef Klement.

Zákaz kouření bez výjimky v současnosti platí pro všechny typy škol a školských zařízení, včetně vysokých škol či mateřských školek, a to jak na jejich vnitřní, tak i vnější prostory, přísluší-li k danému zařízení. Samotný pojem škol a školských zařízení pokrývá všechny prostory, jak vnitřní, tak vnější, přísluší-li k danému zařízení. Zákaz kouření na veřejných prostranstvích v okolí škol bude moci zavést obec obecně závaznou vyhláškou (viz § 17 odst. 1).

Kuřáci jsou tedy vždy vykázání mimo areál školy/školského zařízení. A protože dle vyhlášky č. 410/2005 Sb. vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých v §3 odst. 2 uvádí: Pozemek zařízení pro výchovu a vzdělávání a provozoven pro výchovu a vzdělávání poskytující základní vzdělání musí….. být oplocen z důvodu ochrany zdraví a zajištění bezpečnosti žáků.

František Dobšík (@FrantisekDobsik) / Twitter

„Z toho vyplývá, že kuřáci chodí vždy až za plot školy. Ředitel ve směrnici upraví, kdy mohou chodit ( např. mimo dobu dohledu nad žáky, výuky ,zastupování…..), zda se musí přezouvat (kuchařky vždy přezout ), nepohazovat nedopalky aj…Některé obce vyhláškou zakazují kouření i v okolí škol-tady si musí zjistit situaci, aby jeho směrnice nebyly v rozporu s touto vyhláškou,“ vysvětlil předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků školství František Dobšík.

Vyjádření senátora Josefa Klementa, vedoucího odboru školství žďárské radnice Petra Sedláka i dalším představitelů města Žďáru nad Sázavou k toleranci kouření učitelů na základní škole doplníme, jakmile se vyjádření podaří získat.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů