Analýza usnesení o zahájení trestního stíhání jednatele Benáčka a náměstka primátora Kaliny

kladívkoPolicejní vyšetřovatel zahájil trestní stíhání městské společnosti Jihlavské vodovody a kanalizace (JVAK) trestné činy podvod dle § 209 trestního zákoníku a zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění dle § 254 odst. 1 trestního zákoníku.

Současně si vyslechli obvinění předseda představenstva společnosti JVAK a náměstek primátora Jaromír Kalina i místopředseda představenstva a jednatel firmy Jiří Benáček.

Společnost Jihlavské vodovody a kanalizace a. s. zastoupená předsedou představenstva ing. Jiřím Benáčkem a místopředsedou představenstva ing. Jaromírem Kalinou, dne 17. 5. 2016 zaslala Magistrátu města Jihlavy k proplacení 9 faktur za manažerské práce na čtyřech dílčích vodohospodářských akcích:

Splašková kanalizace Zborná, Splašková kanalizace a ČOV Henčov, Rekonstrukce kanalizace v ulici Havířská v Jihlavě a Rekonstrukce kanalizace ve vnitrobloku ulic Jana Masaryka a Komenského v Jihlavě v celkové hodnotě 1 642 860,-Kč ,

přičemž museli být srozuměni se skutečností, že  smlouva mezi Statutárním městem Jihlavou  se na uvedené vodohospodářské akce nevztahovala. Tyto jednotlivé vodohospodářské akce upravovaly smlouvy uzavřené v dubnu a květnu 2016, na základě těchto skutečnosti Odmítl odbor správy realit Magistrátu města Jihlavy konstatované faktury uhradit.

Představitelé společnosti JVAK tyto faktury zařadili do hospodářského výsledku společnosti Jihlavské vodovody a kanalizace a. s. za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015, přestože byly vystaveny v roce 2016 a datum zdanitelného plnění měly rovněž v roce 2016. Uvedené faktury pak byly uvedenou společností zaúčtovány k dani z přidané hodnoty za zdaňovací období květen 2016, což vyplývá ze zaslané kopie přiznání k dani z přidané hodnoty společnosti Jihlavské vodovody a kanalizace a. s. za zdaňovací období květen 2016.

Z dopisu Odboru správy realit Magistrátu města Jihlavy ze dne 3. 6. 2016 pak vyplývá, že odměna za zabezpečení realizace výše uvedených zakázek byla společnosti a k vystavení faktur neexistoval jiný právní důvod, tak s odvoláním na smlouvu uzavřenou dne 30. 9. 2015 mezi Statutárním městem Jihlava zastoupeným primátorem PaeDr. Ing. Rudolfem Chloupkem a společností JVAK.

V kontextu zjištěných skutečností v daném případě tedy existují skutečnosti důvodně nasvědčující tomu, že:

-Ing. Jiří Benáček a Ing. Jaromír Kalina jako statutární zástupci společnosti Jihlavské vodovody a kanalizace a. s. se popsaným jednáním pokusili uvést v omyl jiného a tímto jednáním se pokusili způsobit na cizím majetku značnou škodu, naplnili oba jmenovaní skutkovou podstatu zločinu podvod dle § 209 odst. 1, 4 písm. d) trestního zákoníku ukončeného ve stádiu pokusu dle § 21 odst. 1 trestního zákoníku

-Ing. Jiří Benáček jako předseda představenstva společnosti Jihlavské vodovody a kanalizace a. s., IČ 29248281 a právnická osoba Jihlavské vodovody a kanalizace a. s. v účetních knihách uvedli nepravdivé údaje nebo hrubě zkreslené údaje, čímž naplnili skutkovou podstatu přečinu zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění dle § 254 odst. 1 trestního zákoníku.

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna