„Bůh nám buď milostiv!“ Kronikář Sázavy zapsal válečné útrapy i vzkaz budoucnu

Sto let života jedné vesnice na Vysočině je zaznamenáno v pamětních knihách a kronikách obce Sázava na Žďársku. Pozoruhodné jsou především zápisy před rokem 1920, kdy byla uzákoněna povinnost obcí vést pamětní knihy obecní. Obec Sázava má první letopisecké záznamy z let 1884. Od té doby obecní zapisovatel František Cimpl zaznamenával pozoruhodné události života vesnice na pomezí Čech a Moravy.

Že jde skutečně o dobové, nikoliv zpětně dopisované záznamy, ukazuje zápis z válečného roku 1915:

Tento rok byli další odvody k vojsku až do věku 50 roku, čímž zase jistá část odvedených  byla nucena domov opustiti. Počet těch, co odešla s těmi, jež za mobilizace byli povoláni dostoupil čísla 85. (…) Pro velkou spotřebu látek všeho druhu bylo používáno papírových pytlů, taktéž i boty byly z papíru zhotovovány a dřevěnými podešvi opatřeny.

Kdo po letech budeš tyto paměti čísti, věz že dosud takové soužení lidstva snad ani nebylo a že všichni s hrusou hledí vstříc budoucnosti, jež v dohledové době neslibují vůbec žádného zlepšení poměrů ani ukončení této hrozné pohromy. I letos musím zakončiti slovy: Bůh nám buď milostiv!

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna