Smrt poručíka Šrámka

Poručík Šrámek se skrýval v ilegalitě od podzimu 1944. Naposledy byl živý viděn při eskortě s důstojníky Rudé armády 10.5.1945. Tělo se našlo po třech dnech.

Od podzimu 1944 se v Meziříčku, domě číslo popisné 48, skrýval velitel partyzánských skupin mezi Jihlavou a Velkým Meziříčím poručík Josef Šrámek. Meziříčko bylo osvobozeno 9.5.1945 asi v deset hodin dopoledne. Do domu, kde se skrýval poručík Šrámek přišli 10.5.1945 asi v sedm hodin ráno dva ruští důstojníci v hodnosti majora a podplukovníka se skupinou rudoarmějců a označili poručíka Šrámka jako skrytého Němce.Všechny jeho osobní věci mu z části zničili a z části zabavili.Na jeho náléhání a svědectví obyvatel domu, že je skutečně dobrý Čech se nechali obměkčit. Vojáci se uklidnili a vraceli poručíku Šrámkovi zabavený dalekohled. Poručík Šrámek jej chtěl věnovat ruskému důstojníkovi, ten s díky odmítl, že dalekohledů mají dost. Na to ruští důstojníci odešli.

Asi za hodinu se ti stejní důstojníci vrátili, velice rozlobení vtrhli do domu, strhli poručíkovi Šrámkovi distinkce a prohlásili, že je oklamal.Že je skutečně skrytým Němcem. Strhali mu distinkce poručíka z ramen a donutili ho nosit oves a vodu jejich koním.Zacházeli s ním i jinak velice surově. Na naléhání ostatních lidí, že když starosta obce označí poručíka Šrámka za partyzána souhlasili s jeho propuštěním. Avšak starosta, který Šrámka dobře znal, prohlásil žej jej nezná.

Na to nutili ruští vojáci, aby Šrámek vedl jejich koně a šel s nimi do Jihlavy, kde prý jej dají zjistit.

Než poručík Šrámek odešel s ruskými vojáky, nechal po místních lidech vzkázat ing. Josefu Bradáčovi z Uhřínova, aby mu zařídil intervenci u ministra obrany Ludvíka Svobody. Předpokládal, že bude třeba vlivné intervence proti tomu, kdo jej nechal zajistit ruskými vojáky.

Všechny členy svých partyzánských skupin pověřil poručík Šrámek zajišťovacími úkoly, nebylo nikoho, kdo by mu pomohl.

Tělo poručíka Šrámka bylo nalezeno za tři dny v lesní houštině. Podle nálezu byl omráčen skleněnou lahví a zblízka zastřelen pistolí ráže 6,35mm. Náboj vnikl do pravé tváře.

šrámek

Ihned po nálezu těla byl zatčen řídící učitel Kostka z Meziříčka, který byl držen vevězení v Jihlavě. Ten byl v podezření ze styku s Gestapem. Navštěvoval v Měříně německého komisaře Ochranu v Měříně s kterým velmi dlouho hovořil za zavřenými dveřmi.Komisař Ochrana byl členem NSDAP a velitelem místního Volksturmu.

Partyzáni chtěli rodinu řídícího učitele Kostky vystřílet, poručík Šrámek to nedovolil, že má zájem pouze na Kostkovi.

Na manželce poručíka Šrámka si jihlavská policie vyžádala zápisky z doby okupace. Když je později chtěla zpět, bylo jí řečeno, že se ztratily.

Vyšetřování Šrámkovy smrti vedl dr. Polivka. Jiný z odbojářů Josef Zeman prohlásil, že uvěznění jeho má na svědomí kpt. Josef Moravanský ve spolupráci s učitelem Kostkou. Kpt. Moravanský po svém zatčení nevydržel mučení Gestapa a vypovídal.

Josef Zeman byl později zvolen předsedou MNV. Hlásil se ke straně lidové. Řídící učitel Kostka se příhlásil je straně komunistické, prohlásil se za místního stranického předsedu a spolu s místní mládeží provokativně rušil činnost MNV. Ačkoliv neměl doporučení národní spolehlivosti, jihlavská policie mu vydala povolení k nošení střelné zbraně.

Partyzánskou skupinu poručíka Šrámka vyzvali ruští důstojníci, aby se účastnila čistění německého území výpravami do Stonařova a Slavonic.

Co číst dál?

Muži z Obrany národa: Velitelé jihlavského kraje

Muži z Obrany Národa: velitelé Jihlavska

Muži z Obrany národa: Velitelé Jihlavska (II).

Četnictvo v Pelhřimově: první byla garda

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů