Krajně pravicový aktivista Erik Sedláček přišel o prověrku spolehlivosti

Chování nebo styky pravicového aktivisty Erika Sedláčka významně nasvědčují tomu, že by mohl civilní letectví vystavit nebezpečí protiprávního činu. Bez doprovodu tak nesmí vstupovat do vyhrazeného prostoru Letiště Praha.

Erik Sedláček (fotografie je několik let stará) se hlásil k historickému revizionismu holokaustu a nacistického hnutí, aktivně se podílel na vydávání knih s antisemitskou tématikou, v rozhovoru označil stávající státní zřízení jako zločinecké a sebe popsal jako disidenta, byl podezřelý ze spáchání trestného činu násilí proti skupině obyvatelů a jednotlivci a trestného činu nedovoleného ozbrojování. Společně se zástupci krajně pravicové Národní demokracie se účastnil akce k uctění památky Anežky Hrůzové údajně zavražděné Leopoldem Hilsnerem a pod různými uživatelskými účty na síti Facebook sdílel otevřeně antisemitské a nenávistné příspěvky.

Městský soud v soudním sporu připomněl, že předmět řízení spočíval v posouzení míry rizika, které žalobce představoval pro bezpečí civilního letectví. Ministerstvo dopravy proto mohlo a mělo zohlednit skutky, které nebyly trestným činem, ale vypovídaly o hodnotové orientaci Erika Sedláčka. Nešlo o obecné informace týkající se kohokoli, ale o údaje vypovídající o dosavadním chování žalobce a jeho pracovních a společenských stycích.

Specifickým rizikem je důvodné podezření, že dosavadní chování fyzické osoby, její pracovní nebo společenské styky významně nasvědčují tomu, že by mohla vystavit civilní letectví nebezpečí protiprávního činu.

Podle § 85h zákona o civilním letectví přitom Policie České republiky posoudí důvěryhodnost fyzické osoby nejpozději do 10 dnů ode dne doručení žádosti Úřadu a vydá o tom závazné stanovisko. Pro účely posouzení důvěryhodnosti si může také vyžádat potřebnou informaci od příslušné zpravodajské služby České republiky. Podle § 85i zákona o civilním letectví není-li žadatel podle závazného stanoviska Policie České republiky důvěryhodný, vydá Úřad rozhodnutí o jeho nespolehlivosti.

Městský soud uzavřel, že Ministerstvo dopravy nerozhodovalo na základě závazného stanoviska vykazujícího prvky svévole. Potvrzující stanovisko uvádělo konkrétní okolnosti, jejichž význam ministerstvo hodnotilo v souhrnu správně. Smysl posuzování důvěryhodnosti však spočívá v předejití nebezpečí protiprávního činu na úseku civilního letectví.

Erik Sedláček se angažoval v krajní pravici natolik intenzivně, že setrváním na stávající pracovní pozici by mohl ohrozit bezpečnost civilního letectví.

Sedláčkovo vedení života tudíž zakládalo důvodné podezření z ohrožení civilního letectví protiprávním jednáním, navzdory tomu, že doposud nebyl pravomocně odsouzen za trestný čin. Jeho právo na svobodnou volbu zaměstnání proto ustoupilo legitimnímu zájmu na ochraně civilního letectví před protiprávními činy.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů