„Bývalí lidé“: Tajná evidence nepřátel ČSSR mezi obyvatelstvem v 60. letech

Na konci padesátých let začala Státní bezpečnost jako tajná služba ČSSR sledovat a evidovat možné nepřátele komunistického režimu. Začaly vznikat přísně tajné seznamy osob, které „ztratily právo být lidmi“.

„Jedním z úkolů, které připadají ministerstvu vnitra z XI. sjezdu KSČ, je likvidovat všechny pokusy o narušení našeho budovatelského úsilí nepřátelskými živly z řad poražené buržoazie. Kolegium ministerstva vnitra projednalo zprávu o operativní situaci a nedostatcích v práci orgánů ministerstva vnitra na úseku „bývalých lidí“. Jde o osoby, které vítězstvím dělnické třídy byly zbaveny svého dřívějšího nadřazeného postavení na úseku hospodářského a kulturního života a které se s tímto stavem nesmířily.“

zdroj: tajný rozkaz Ministra vnitra ČSSR Rudolfa Baráka z 3.1. 1959

Zároveň ministr vnitra nařídil v tajném rozkaze přísnou konspiraci. O rozpracování, pozorování a o evidenci bývalých lidí se nesměla dozvědět nepovolaná osoba. V případě porušení konspirace hrozily viníkům příslušné důsledky.

Pro evidenci seznamů Bývalých lidí (BL) existovaly přísná pravidla:

  • 1. Bývalí představitelé velkoburžoazie, jako továrníci, majitelé dolů, majitelé velkého počtu akcií, členové a vedoucí činitelé správních rad, koncernů monopolů, syndikátů a bank, velkoobchodníci, velkostatkáři apod., jejich rodinní příslušníci, mají-li nepřátelský poměr k našemu zřízení;
  • 2. kulaci; jejich rodinní příslušníci, pokud mají nepřátelský poměr k našemu zřízení;
  • 3. bývalí přisluhovači buržoazie, jako ředitelé bank, továren, dolů a hutí, buržoazní odborníci apod., jejichž poměr k lidově demokratickému zřízení je nepřátelský;
  • 4. bývalí představitelé cizích kapitalistických průmyslových podniků a obchodních firem a organizací, představující báze kapitalistických rozvědek (např. Ciba, Siemens, UNRRA , Joint;
  • 5. bývalí vyšší činitelé kapitalistického státního aparátu (justice, ministerstva zahraničních věcí, obchodu, financí, policie, četnictva a armády), buržoazní zpravodajští orgánové, zvláště vojenští a policejní, kteří absolvovali různé zpravodajské školy, kursy, parakursy v západních armádách a v armádě první ČSR a doby okupace, kteří byli pro svůj nepřátelský postoj propuštěni ze služby;
  • 6. funkcionáři a aktivní členové bývalých fašistických stran a organizací, jako Národní obce fašistické (NOF), Národního sjednocení, Kuratoria, Vlajky, Ligy proti bolševismu, Svazu pro spolupráci s Němci, Veřejné osvětové služby (VOS – zvláště obvodní vedoucí) a osoby, které aktivně pomáhaly fašistickým okupantům
  • 7. vyšší funkcionáři a aktivní členové bývalých nacistických stran, organizací a spolků jako NSDAP, Henleinova strana (SDP), Deutsche Partei (DP) atp. a všichni příslušníci SS a SA a Hitlerjugend;
  • 8. vyšší funkcionáři a reakční členové bývalých politických stran a organizací, jakož i jejich odnoží (na příklad: Selská jízda, Národní garda, Junák, Orel, Sokol atp.)
  • 9. vyšší funkcionáři a někteří zvláště aktivní členové bývalé Hlinkovy strany (HSLS), Hlinkovy mládeže (HM), Hlinkovy gardy (HG) a všichni členové Pohotovostních oddílů HG (PO HG);
  • 10. reakční představitelé církví a sekt;
  • 11. představitelé společností a klubů (např. YMCA, YWCA, Rotary Club, Svaz přátel USA);
  • 12. bývalí agenti policie a buržoazních zpravodajských aparátů z doby I. ČSR, okupace a samostatného Slovenského štátu;
  • 13. reakční představitelé buržoazního odboje v tzv. protektorátu a Slovenském štátu;
  • 14. navrátilci z kapitalistických států, zejména ti, kteří opustili ČSR po osvobození v r. 1945 a po únoru 1948, nejbližší příbuzní a důvěrní známí význačných bývalých představitelů buržoazie a jejich přisluhovačů, uprchlých do ciziny;
  • 15. všechny osoby, které si odpykávaly trest za špionáž, teror, diverzi a jiné zvláště nebezpečné protistátní trestné činy; organizátory nebezpečného rozkrádání,, spekulace, devizových trestných činů a pašování, nebezpečné padělatele a u VB některé deklasované živly – recidivisty;
 • 16. jiné osoby nebezpečné lidově demokratickému zřízení, např. osoby, které vzhledem k charakteru své bývalé činnosti disponovaly velkým bohatstvím, jako majitelé brusíren drahokamů, pasíři atd., zlatníci, hodináři, starožitníci, kožešníci, majitelé zubních ambulatorií, lékárníci, majitelé strojíren, dílen, větší výrobci zboží a zařízení, větší živnostníci a obchodníci, majitelé velkých zábavních podniků, realitních a jiných „kanceláří“, advokátních firem, vývozních, dovozních a dopravních podniků a dalších velkých podniků a provozoven, osoby které platily milionářskou dávku.

Kraj Vysočina byl před Únorem 1948 pod silným křesťanským vlivem s podporou katolické inteligence. Forma třídního boje komunistů se přesunula z úrovně viditelných represí do roviny pozorování a evidence nepřátel.

Seznamy Bývalých lidí jsou vlastně seznamy lidí, které KSČ považovala za své nepřátele a nařídila Státní bezpečnosti jako tajné službě soustavné sledování těchto osob.

Výběr osob ze seznamu BL (Jihlavsko) s dobovou slovní charakteristikou Státní bezpečnosti:

Nováček Karel (BL-8/22): bývalý soukromý advokát, funkcionář KV-ČSL (krajský výbor lidové strany). Vždy se stavěl za nepřátelsky se projevující osoby.

Janáček Jan (BL-8/39): trestán za protistátní činnost. Syn realizovaného bývalého lidoveckého poslance Janáčka.

Kodet Josef (BL 8/64): Trestán za protistátní činnost ve spojitosti se ŠTĚPÁNKEM. Jde o reakčně zaměřeného lidovce, který čeká na zvrat poměrů v ČSSR.

Prokeš Josef (BL-8/67):Bývalý poslanec lidové strany, který byl po únoru 1948 v NPT, odkud jej chtěli vysvobodit Tuček, Roch (překlep správně má být Rod), Veselý – realizované osoby.

Kompletní seznam BL z počátku šedesátých let má na Jihlavsku více než stovku jmen.

Portréty lidí ze seznamu BL:

Antonín Štěpánek

Žádné odpovědi

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna