Církevní restituce se týká i majetku města Jihlavy

Okresní soud v Jihlavě bude znovu řešit „uspěchaný“ převod několika desítek hektarů lesů v okolí kláštera premonstrátů v Nové Říši na Jihlavsku.
Majetkový převod začal v roce 1948, hlavní část v roce 1950 a dokončen byl v roce 2007. Podle informací Občasníku jde o Les Bukovný (57,95 ha) a Les Podlomky (11,44 ha) u obce Hladov a Pařízek u Dlouhé Brtnice (0,59 ha).

Premonstrátský klášter Nová Říše

Pozemkový převod majetku církevního velkostatku Nová Říše byl dokončen 26.4.1950 ačkoliv podle tehdy platných zákonů nesměla samospráva vlastnit žádný majetek. Od ledna 1950 zanikla územní samospráva. S církevním majetkem hospodařil až do roku 2007 český stát, spravovaly ho Lesy České republiky.

Nejvyšší sou České republiky označil dobové rozhodnutí Ministerstva zemědělství za nicotné, jelikož ministerstvo k němu nebylo vůbec oprávněno. Převod lesů z církevního majetku velkostatku Nová Říše pod město Jihlava zůstal nedokončen.

Město Jihlava bylo jako vlastník církevních lesů zapsáno do pozemkových knih až v roce 2007. Církevní lesy již město odevzdalo do vlastnictví státu, s ohledem na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu lze očekávat jejich předání zpět do hospodaření města Jihlavy.

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna