HOUSING FIRST: Radní Škarka (Fórum) využije až dvanáct bytů k zotavení bezdomovců

Radní města Jihlavy tiše schválili záměr radního Dana Škarky (Fórum) na pilotním rozšíření konceptu Housing First v Jihlavě. V rámci projektu Housing First bude poskytnuta podpora ve formě získání nájemního bydlení a podpoře při jeho udržení osobám nacházejícím se v bytové nouzi (osoby bez přístřeší, osoby bez bytu či žijící v nejistých či nevyhovujících podmínkách apod. rodiny s dětmi či jednotlivci).

V Brně se podpora bezdomovcům poskytovala prostřednictvím pomocného fondu (více zde), brněnští zastupitelé dostali seznam celkových dluhů podporovaných bezdomovců (více zde).

Cílem konceptu Housing First je eliminace bezdomovectví či stavu bytové nouze a získání a dlouhodobé udržení standardního bydlení účastníky projektu (více zde).

Statutární město Jihlava jako žadatel o podporu zajistí prostřednictvím odboru sociálních věcí koordinaci celého projektu a současně poskytne nájemní byty ve svém vlastnictví k zabydlení šesti až dvanácti domácnostem nacházejícím se v bytové nouzi. Partnery projektu, kteří zajistí prostřednictvím sociálních pracovníků přímou podporu zabydleným domácnostem a budou se podílet na čerpání způsobilých výdajů projektu, budou Oblastní charita Jihlava a VOR Jihlava, z.ú.


Celkové způsobilé výdaje projektu se v závislosti na počtu zapojených domácností předběžně předpokládají maximálně ve výši 2,4 mil. Kč. Míra podpory z OP Zaměstnanost (podíl EU a státního rozpočtu) může činit až 95 % výše celkových způsobilých výdajů a projekt bude poskytovatelem dotace financován zálohově (ex-ante).

Doba realizace projektu musí činit minimálně 24 měsíců, přičemž fyzická realizace projektu musí být ukončena nejpozději do 30. 6. 2022.
V souladu s pravidly výzvy OP Zaměstnanost č. 108 musí být nejprve do 1.4. 2019 předložen poskytovateli dotace návrh realizace programu Housing First na příslušný projekt.

Následně proběhne povinná konzultace předloženého návrhu realizace
programu. Na základě výstupu z této konzultace (má proběhnout do 1. 5. 2019) bude dopracována finální podoba návrhu realizace programu a může být podána žádost o podporu z OP Zaměstnanost. Termín pro předložení žádosti o podporu je stanoven na 31. 5. 2019.


Návrh na souhlas s předložením žádosti o podporu z OP Zaměstnanost na projekt „Bydlení především: Testování konceptu Housing First v Jihlavě“ a schválení závazku jeho spolufinancování bude předložen Zastupitelstvu města Jihlavy na jeho zasedání dne 16. 4. 2019.

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna