HOUSING FIRST: Základní principy a vodítka pro bezdomovce Jihlavy

Server Občasník má k dispozici dokument, který popisuje principy a základní vodítka pro aplikaci projektu HOUSING FIRST. Těmito principy se bude řídit i město Jihlava, které připravuje vlastní projekt bydlení pro bezdomovce (více zde). Pro bezdomovce i další občany města a širokého okolí pak stačí řídit se těmito vodítky a základními principy s šancí na získání vlastního bydlení v projektu Housing first.

Nejdřív bydlení (také Bydlení nejdříve či Bydlení především, uvádí se i anglicky jako Housing First) je metodologie pomoci bezdomovcům, která vznikla v Los Angeles, kde první program tohoto druhu spustili roku 1988. Na rozdíl od většiny jiných metod, jež vlastní bydlení přidělují až těm bezdomovcům, kteří splnili určité předchozí podmínky, je v metodě Nejdřív bydlení bezdomovec nejprve vybaven subvencovaným ubytováním, a až poté jsou mu nabízeny další služby, jako je praktická orientace (zdravotní a sociální pojištění, základní kontakty), případně léčení závislostí.

Housing First vychází z myšlenky, že základní potřebou bezdomovců je získat stabilní ubytování, a jejich ostatní potřeby lze uspokojovat až poté, co získají domov. V přístupu Nejdřív bydlení / Housing First tedy péče o bezdomovce ubytováním nekončí, ale začíná. Alternativní programy naopak většinou chtějí (obvykle několikafázovým procesem) napřed dosáhnout bezdomovcovy „připravenosti na bydlení“, a tím ho donutit vyřešit problémy, které ho do bezdomovectví přivedly, takže přidělení bytu v podstatě proces péče završuje.

Housing First poskytuje síť podpory dle individuálních potřeb. Sociální práce musí primárně plnit podpůrnou a konzultační úlohu, nikoli sloužit ke kontrole nájemníků. Od uživatele služby se bude očekávat, že se bude aktivně zapojovat do procesu na cestě k zotavení.

Způsob práce s účastníkem se dá označit za asertivní, avšak ne za vynucovací či agresivní. Lidem využívajícím Housing First především nesmí být nikdy vyhrožováno sankcemi za to, že se chovali či nechovali určitým způsobem. Nemělo by být zamezeno jejich přístupu k bydlení a jejich existující bydlení by nemělo být ohroženo.

Osobám by neměla být odepřena podpora či péče, pokud neupraví své chování dle požadavků, které jsou pracovníky Housing First považovány za vhodné pro jejich životní spokojenost.

Tak jako všechny ostatní principy se vztahuje k pozitivně budování vztahu na cestě ke změně. Uživatel není trestán, ale podporován v procesu vytváření sítě podpory.

Zahrnuje sociální integraci/komunitní participace, zdravotníka, psychiatrickou podporu, pomoc s rozpočtem, emoční podporu, praktickou podporu s vybavením a technickými záležitostmi bytu, vyjednávání s majiteli/ správou bytu, pomoc se závislostmi (alkohol, drogy), podporu při domácím násilí, peer pracovníka.

Housing First uživatelům poskytuje flexibilní podporu. Program počítá s tím, že potřeby se vyvíjejí v čase. Služby jsou poskytovány dle preferencí uživatele/ky, v jeho preferovaných časech. Délka trvání spolupráce, aktivity podpory a její intenzita bude adekvátně reagovat na individuální potřeby uživatele.

Primátorka Jihlavy Karolína Koubová již obdržela třicet otázek k projektu Housing First, obvykle ale zodpoví maximálně dva dotazy (více zde).

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna