Krajští úředníci Vysočiny Puklicím nedoporučují větrné elektrárny

Záměr výstavby větrných elektráren na kopi Kolíbl (něm. Kohlhübel, na mapách označovaný jako Holý vrch) nad Jihlavou směrem na Třebíč nenašel pochopení u krajských úředníků. Obec Puklice dostala negativní předběžné stanovisko k celému záměru.

Záměr výstavby by pohledově převyšoval uvedené krajinné předěly (kopce) a byl by viditelný i z prostor za těmito předěly. Ve významných pohledových osách by měl výrazně negativní vliv na kulturní dominanty: kostel sv. Petra a Pavla v Petrovicích, kostel Nejsvětější Trojice ve Vysokých Studnicích a částečně též kostel sv. Barbory v Přísece a kostel Nanebevzetí Panny Marie a zámku v Puklicích, nepočítaje kapličky a Boží muka.

Přímo by byly vizuálně dotčeny též krajinné prvky v dotčeném krajinném prostoru – stromořadí u silnice Puklice – Předboř a vzdálenější přírodní prvky – PP Starý Přísecký rybník, les v prostoru Holého vrchu a Cahova vrchu a lesní komplex Valdek.

Záměr svou lokalizací, velikostí a provozem může mít vliv především na avifaunu. V dotčené oblasti hnízdí a má biotop řada volně žijících zvláště chráněných druhů ptáků například: chřástal polní, vlaštovka obecná, koroptev polní, výr velký, moták pochop, sýc rousný, moták lužní, vydra říční, netopýr vousatý, užovka obojková, netopýr ušatý, ohniváček černočárný, skokan zelený, blatnice skvrnitá, ještěrka obecná, slepýš křehký,

Lze tak podle krajských úředníků konstatovat, že navrhované umístění tří větrných elektráren v katastrálním území Puklice (736767) se bude s vysokou mírou pravděpodobnosti významně negativně projevovat a proto výstavbu nedoporučují realizovat.

Na výstavbu větrných elektráren už kývla obec Suchá (více zde).

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů