Jihlava povolala do služby právního žraloka z doby jihočeských kmotrů ODS

V dobách, kdy na Hluboké nad Vltavou vládl vlivný politik ODS známý jako „kníže z Hluboké“, došlo k nepřátelskému převzetí firem Lesy Hluboká nad Vltavou a České lesy firmou z Panamy, kterou zastupoval současný právník města Jihlavy Marek Bánský. Panamská firma stihla rozprodat majetek českých firem, než byla její rozhodnutí prohlášena za nicotná,

Primátorka Karolína Koubová nechce říci, kdo vlastně tohoto „právního žraloka“ zčista jasna přivedl do Jihlavy (více zde). Jako reakci na změnu právního zastoupení okamžitě rezignoval náměstek primátorky pro oblast majetku Jaromír Kalina (více zde)

V dobách jihočeského „kmotra z Hluboké“ asistoval Judr. Bánský u převodu akcií společností Lesy Hluboká nad Vltavou a České lesy na panamskou firmu Milroy S.A.

Soudní verdikt Vrchního soudu v Praze je pak četbou s velmi zajímavými pasážemi:

Převedení pohledávek (na fiktivně vytvořenou společnost MILROY S.A. – prázdnou schránku se sídlem a jurisdikcí v Panamě), včetně
zajištění a fyzického předání předmětných akcií, bylo promyšleným způsobem, jak znemožnit dlužníkovi i ručitelům jakoukoliv smysluplnou procesní obranu proti svévolnému zabrání jejich majetku v míře více jak desetinásobně přesahující výši poskytnutého plnění 23 mil. Kč.

Je nepochybné, že KKCG a.s. vlastnické právo k předmětným akciím neměla – smlouva o zajišťovacím převodu práva k akciím byla neplatnou. Není pochyb o tom, že JUDr. Bánský uvedenou smlouvu o zajišťovacím převodu
práva k dispozici měl, v písemném oznámení ze dne 29. 8. 2011 z ní ostatně citoval v souvislosti s převodem akcií a v souvislosti s tím, že měly ztratit svůj zajišťovací charakter.
Pak ovšem JUDr. Bánský musel vědět o neplatnosti takovéto smlouvy. Jmenovaný byl advokátem, smlouva o zajišťovacím převodu práva z hlediska svého obsahu u něho nutně musela vyvolat alespoň pochybnosti, které jej nutně musely vést k případnému podrobnějšímu
zabývání se danou právní problematikou (v tom případě, že právní závěry vyplývající z rozhodnutí č. 45/2009 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek do té doby neznal). Vždyť v daném případě šlo o to, aby získal jistotu, že společnost MILROY S.A. vlastníkem akcií skutečně je, a že tedy může na základě nich získat rozhodující vliv ve společnosti České lesy a.s. Ustanovení § 20 zákona č. 591/1992 Sb. nelze chápat tak, že dobrá víra
nabyvatele akcií je dána v případě, že advokát coby jeho právní zástupce nemá či není ochoten získat alespoň průměrné odborné znalosti.

Vzhledem k výše uvedenému obchodníspolečnost MILROY S.A. rozhodně nebyla v pozici bezelstného nabyvatele předmětných akcií a tudíž jejich vlastnictví od „nevlastníka“ (KKCG a.s.) nabýt nemohla“.

Odvolací soud se v tomto hodnocení plně ztotožňuje se závěry soudu prvního stupně, tedy že panamská společnost MILROY S.A. platně akcie nabýt nemohla.


Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna