Žďárští radní mlčí ke Zprávě o stavu města. Co transparentnost jednání radních města?

Žďár nad SázavouNa konci srpna projednávali radní města Žďáru nad Sázavou dokument nazvaný „Zpráva o stavu města 2015-2018“.  Rada města vzala na vědomí stav  zpracování Zprávy o stavu města 2015 – 2018 a uložila ji Městskému úřadu dopracovat a znovu projednat na příštím jednání Rady. To už bude chybět do místních voleb jen pár dnů.

Zprávu o stavu města nestihne projednat městské Zastupitelstvo, opozice je odsouzena k roli pasivních čtenářů bez možnosti připomínkovat celý dokument. Starosta města Zdeněk Navrátil totiž umožnil předložit připomínky jen radním města.

Ani zásady transparentnosti přijaté vedením města neukládají radním města povinnost zveřejnit to, co bylo projednáváno na jednáních radních města. I transparentnost při jednání radních města má své hranice. Například při zveřejňování dokumentů projednaných Radou města.

Pod pojmem transparentnosti můžeme též rozumět průhlednost, dostatečnou informovanost a s tím související veřejnou kontrolu správy věcí veřejných.

O  dokumentu „Zpráva o stavu města 2015-2018“ je zatím k dispozici jediná informace: byl radními vrácen k dopracování. Z toho lze usuzovat na určitou nespokojenost radních města, zvláště pokud byl vrácen k dopracování. Nespokojeni byli zřejmě všichni radní města, žádný z radních nevyjádřil spokojenost s předloženým materiálem.

V případě spokojenosti radních Žďáru nad Sázavou by dokument dostalo „na stůl“ Zastupitelstvo města, určitě by byl zveřejněn na webových stránkách města. To se ale nestalo.

Co všechno se musí přepracovat ve Zprávě o stavu města, aby radní Žďáru nad Sázavou byli spokojeni? Ani to se přesně neví. O zprávě se neví vůbec nic. I přes to, že dokument projednali radní města, město Žďár nad Sázavou ho nezveřejnilo.

Radní města nemůže omluvit ani označení stavu projednávaného dokumentu jako „pracovní materiál“. I jako pracovní materiál si celou Zprávu o stavu města mohou a dokonce musí přečíst všichni zastupitelé, nikoliv pouze radní města. Vzniká totiž jasná ukázka „privilegované“ skupiny obyvatel Žďáru nad Sázavou, kteří si mohou přečíst a připomínkovat dokumenty předložené starostou Navrátilem. Neprivilegovaná skupina obyvatel si pak může výsledný dokument jenom přečíst.

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna