(ANALÝZA) Dopad pandemie COVID-19 na příjmy města Jihlavy

Opatření kvůli šířící se nákaze koronaviru jednoznačně negativně ovlivní hospodaření města. V současné situaci, která je způsobena celosvětovou pandemií COVID-19, bude nejdůležitější udržet hospodaření města v rozumných mezích. Negativní dopady se projeví zejména na příjmové stránce rozpočtu, z čehož vyplývá nutnost upravit i výdajovou stránku rozpočtu.
Analýza je zpracována na základě historických dat a její prediktivní část na základě historického vývoje, zkušeností z recese v roce 2008/2009, získaných dat od věcně příslušných odborů a proměnlivých parametrů.


I. Příjmová stránka rozpočtu
Tř. 1 – Daňové příjmy
Nejcitelněji se dopady koronaviru (a s tím spjatých opatření Vlády ČR) projeví v poklesu výkonnosti celé ekonomiky, a tím tedy ve výpadku daňových příjmů, jejichž podíl je zároveň nejobjemnější příjmovou
skupinou rozpočtu města (až 80 % všech příjmů rozpočtu). V rámci predikcí a doporučení Ministerstva financí je nutné počítat s poklesem o 10 % a to včetně daně z hazardních her (nedostatek sázkových
příležitostí a dočasné uzavření provozoven).

Vlivem přijatých opatření Vlády ČR (tj. konkrétně zákaz prodeje ubytovacích služeb) a města Jihlavy (odpuštění místního poplatku od 1. 4. do, prozatím, 30. 9.) je odhad dále snížení místního poplatku z pobytu o 50 %. Dále by se opatření Vlády ČR měla dotknout zejména správních poplatků (např. cestovní doklady, živnosti), poplatku za užívání veřejného prostranství (zákaz shromažďování a tedy fakticky všech akcí, zákaz prodeje rezidentského parkování) a příjmů za zkoušky z odborné způsobilosti – řidičské oprávnění (zákaz shromažďování a tím fakticky zastaveníprovozu autoškol a následně zkoušek).

V dalších letech se očekává i s ohledem na výhled Ministerstva financí ve vazbě na očekávaný růst ekonomiky opětovný postupný nárůst daňových příjmů.
Celkový pokles daňových příjmů předpokládá Magistrát ve výši cca 83 mil. Kč.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů