ANO odvolává bývalou lídryni Štěrbovou z Finančního výboru Humpolce

Na nejbližším jednání zastupitelstva města Humpolce plánuje hnutí ANO odvolat Alenu Štěrbovou z Finančního výboru města Humpolce. Štěrbová je známá širší veřejnosti jako dlouholetá radní města (dvanáct let ve funkci), náměstkyně hejtmana VysočinyFrantiška Dohnala nebo jako náměstkyně ministryně školství Petry Buzkové .

Štěrbová byla i lídryní hnutí ANO v komunálních volbách 2014 a kandidátkou na starostku Humpolce.

“ Oznamuji rozhodnutí, za všechny zastupitele hnutí ANO, kteří nominovali Alenu Štěrbovou do finančního výboru, že navrhujeme její odvolání na nejbližším zastupitelstvu. Současně doporučujeme, aby byl nominován odborník za celou koalici pan Ing. Pavel Falt,“ odůvodnil návrh na odvolání Štěrbové radní Zdeněk Mikolášek (ANO).

Pavel Falt jako jednatel firmy Pipek dlouhodobě nezveřejňuje výsledky hospodaření své firmy, ačkoliv mu tuto povinnost ukládá zákon o účetnictví (více zde).

„Hnutí ANO za paní Štěrbovou stojí! Její dlouholeté práce i osobního charakteru si velmi vážíme. S odvoláním paní Štěrbové z pozice členky Finančního výboru v Humpolci nesouhlasíme. Navrhovatelem tohoto nepochopitelného kroku je člověk, který pouze využil ANO k získání mandátu, s hnutím nespolupracuje, proto se od jeho kroků distancujeme. Doufáme, že v humpoleckém zastupitelstvu jsou lidé, kteří toto osobně pracovní vyřizování účtů nepodpoří a ponechají paní Štěrbovou dále ve finančním výboru,“ uvedla předsedkyně Oblastní organizace ANO Pelhřimov Bohumila Kobrlová.

“ Neznám detaily, ale paní náměstkyně Štěrbová je dlouhodobá sympatizantka hnutí ANO a má moji plnou důvěru a podporu“ říká vítěz krajských voleb a člen celorepublikového Předsednictva hnutí ANO Martin Kukla .

Vyjádření krajské předsedkyně ANO Vysočina Moniky Oborné, krajských místopředsedů hnutí ANO Josefa Kotta a Radka Zlesáka i dalších představitelů hnutí ANO doplníme, jakmile se vyjádření podaří získat.

Stanoviska představitelů ostatních politických stran zjišťujeme.

Životopis Aleny Štěrbové

Dosažené vzdělání
1971-1976 Filozofická fakulta, Masarykova univerzita
1968-1971 Gymnázium Dr. Aleše Hrdličky, Humpolec

Doplňkové vzdělání
červen 2005 How to operate in Brussels, kurz Ministerstva zahraničních věcí v Nizozemí
červen 2003 Reforma veřejné správy, stáž Ministerstva vnitra ČR ve Francii
březen 2002 Využívání Evropského sociálního fondu v EU, stáž MPSV ČR ve Francii březen 2001 Program ARION pro řídící pracovníky ve školství, Francie – Bretagne
1995-1998 Specializační studium pro řídící pracovníky ve školství, Filozofická fak. UK

_________________________

Pracovní zkušenosti

člen zastupitelstva města a předseda Finančního výboru od 2014 až 2018 (lídr na starostu tehdejší kandidátky Hnutí ANO, které v komunálních volbách 2014 zvítězilo, ale ODS ještě před vyhlášením výsledků voleb uzavřela „opoziční“ smlouvu s ČSSD s nabídkou dvou míst pro místostarosty)

od září 2020 dosud po vlastní rezignaci na funkci prorektorky VŠPJ vzhledem k dašímu profesnímu působení zůstává členem užšího vedení a vedoucí velkého projektu ESF „Strategický rozvoj VŠPJ“

2007 – až srpen 2020
Pozice: prorektor pro rozvoj
Pracovní náplň: koordinace přípravy projektů, kurzů celoživotního vzdělávání a mezinárodních vztahů, spolupráce s regionálními partnery, zpracovávání strategických plánů rozvoje vysoké školy, zastupování vysoké školy v regionálních a národních orgánech, vedení projektů, člen předsednictva Rady vysokých škol a člen Ekonomické komise a Komise pro strategie

2004 – 2006 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Pozice: náměstkyně ministryně školství pro mezinárodní vztahy, evropskou integraci a evropské programy
Pracovní náplň: koordinace vytváření národních stanovisek v oblasti vzdělávání včetně zastupování ČR na Radách ministrů vzdělávání EU, řízení Opatření 3.1 a 3.2 OP RLZ na MŠMT včetně rozpočtové odpovědnosti (3 mld. Kč), příprava nového Programového období 2007-2013 v oblasti vzdělávání, výzkumu a vývoje

2001 – 2004 Kraj Vysočina
Pozice: náměstkyně hejtmana pro školství
Pracovní náplň: vytváření strategií a koncepcí v rámci regionu – vzdělávání, kultura, mládež, sport, sociální záležitosti, zdravotnictví, doprava, tvorba velkých regionálních projektů, komunikace a jednání s ministerstvy, národními i regionálními partnery, sdílená odpovědnost za rozpočet kraje, rozhodování o investicích do majetku kraje, účast ve výběrových řízeních

1992 – 2000 Gymnázium Dr. Aleše Hrdličky, Humpolec
Pozice: ředitelka
Pracovní náplň: komplexní odpovědnost statutárního zástupce právního subjektu, přímé finanční, rozpočtoví, koncepční a personální řízení, údržba a výstavba budov, modernizace vybavení, řízení evropských projektů, jednání se zástupci ministerstev, veřejné správy, se sociálními partnery a rodiči, člen republikové Rady ředitelů gymnázií

1979 – 1992 Gymnázium Dr. Aleše Hrdličky
Pozice: učitel francouzštiny, latiny, němčiny
Pracovní náplň: výuka cizích jazyků na gymnáziu včetně reálií a literatury příslušných zemí, sportovní aktivity se žáky (lyžařské sportovní kurzy), vedení školní knihovny, členství ve Sdružení učitelů francouzštiny

1976 – 1979 Havlíčkovo gymnázium, Havlíčkův Brod
Pozice: učitel francouzštiny a latiny

__________________________

Další pracovní zkušenosti

1994 – 2006 člen Rady města Humpolec

květen 2014 – dosud
člen Řídícího výboru grantového programu Inovační vouchery 2014

září 2007 – dosud
člen Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod (ROP)

říjen 2007 – prosinec 2008
člen Monitorovacího výboru Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

listopad 2007 – dosud
člen Rady pro rozvoj lidských zdrojů Kraje Vysočina

leden 2008 – dosud
člen Řídícího výboru Integrovaného plánu rozvoje města Jihlavy (IPRM)

červen 2005 – září 2006
člen Řídícího výboru pro přípravu Programového období

2007-2013 na MMR

září 2004 – září 2006
člen Výboru pro EU na Ministerstvu zahraničních věcí

květen 2004 – září 2006
člen Rady vlády pro rozvoj lidských zdrojů

květen 2002 – srpen 2004
předsedkyně Komise pro školství Rady Asociace krajů ČR

červen 2001 – srpen 2004
člen Regionální rady Regionů soudržnosti NUTS II Jihovýchod

Jazykové znalosti
Francouzština C2, němčina B1, angličtina B1, ruština A2

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů