Antimonopolní úřad vyšetřuje zakázku Kraje Vysočina na obchvat Jihlavy

Kolem sedmi set milionové stavební zakázky na jihovýchodní obchvat Jihlavy panuje hluboké mlčení krajských politiků i úředníků Vysočiny. Důvodem mlčení je šetření úředního postupu Kraje Vysočina jako zadavatele veřejné zakázky Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).

„ÚOHS zahájil na základě návrhu Společnosti CE Jihlava – obchvat správní řízení ve věci veřejné zakázky „II/602 Jihlava – JV obchvat“ zadavatele Kraje Vysočina. Rozporovanými skutečnostmi ze strany navrhovatele je posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny a splnění podmínek účasti vybraným dodavatelem,“ uvedla mluvčí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Milena Marešová.

Kraj Vysočina jako zadavatel veřejné zakázky obdržel podle informací Občasníku dne 2. 10. 2020, v rámci zadávacího řízení, námitku proti rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele.

Kraj Vysočina na základě podaných námitek, přezkoumal postup komise při posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny a dospěl k názoru, že komise měla vyzvat vybraného dodavatele Metrostav Infrastructure, a.s. nejen na vysvětlení jednotlivých položek, ale i ke zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny podle zákona o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů.

Podle informací Občasníku nabídl Metrostav Infrastructure cenu 527 049 456,65 Kč, která byla pod předpokládanou hodnotou veřejné zakázky, která 700 000 000 Kč. Mluvčí Metrostavu Vojtěch Kostiha odmítl cenovou nabídku blíže komentovat.

Následně pak Kraj Vysočina přistoupil k nápravnému opatření: V rámci tohoto opatření zrušil výrok komise, že nebude posuzovat žádnou nabídkovou cenu jako mimořádně nízkou ve vztahu k předmětu veřejné zakázky a nahradil jej výrokem, že nabídková cena vybraného dodavatele je mimořádně nízká ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Dne 13. 10. 2020 poslal zadavatel žádost vybranému dodavateli Metrostav Infrastructure, a.s. k písemnému zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny. 

Dne 15. 10. 2020 obdržel zadavatel od vybraného dodavatele písemné zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny. V tomto zdůvodnění vybraný dodavatel řádně potvrdil požadované skutečnosti podle zákona o zadávání veřejných zakázek.

Na základě výše uvedených skutečností považuje zadavatel požadavek na zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny za splněný.

Podle informací Občasníku ale může v budoucnu situace, kdy mimořádně nízkou cenu zakázky se bude dodavatel snažit navýšit vícepracemi, které navýší nízkou smluvní hodnotu celé zakázky. Vícepráce tak firmě mohou vytvořit zisk z celé zakázky.

Další možností motivu mimořádně nízké ceny může být snaha firmy Metrostav Infrastructure snaha získat na zakázce jihovýchodního obchvatu Jihlavy dobré reference pro další veřejné zakázky. Vzhledem k objemu zakázky to může mít pro budoucnost Metrostavu klíčový význam: za korupční jednání v kauze Rath hrozí Metrostavu uznání viny. Jako součást trestu pak může přijít i zákaz účasti na veřejných zakázkách po několik let. Tento zákaz účasti na veřejných zakázkách by se ale nemusel vztahovat na firmu Metrostav Infrastructure.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů