Automobilizace občanů Jihlavy rostla i při poklesu obyvatel krajského města

Systém parkování Statutárního města Jihlavy je zvláštní parkovací politikou města. Jde o reakci na rostoucí počet automobilů na území krajské metropole Vysočiny. Své parkovací politiky zavedla pro širší část svého zastavěného území i ostatní města v Česku (např. Praha, Brno, České Budějovice nebo Pardubice), obvyklá jsou i v zahraničí (zejména ve městech v západní Evropě, ale také např. v Bratislavě).

Cílem parkovacích politik měst je nastavit pravidla pro využívání stávajících kapacit parkovacích míst se zaměřením zejména na rezidenty (např. občané s místem trvalého pobytu ve vymezených oblastech města nebo vlastníci nemovitostí tamtéž) a abonenty (např. podnikatelské subjekty s místem nebo provozovnou ve vymezených oblastech města), kterým jsou pro vozidla, ke kterým prokáží právní vztah, vydávána dlouhodobá parkovací oprávnění (DPO). Ostatním vozidlům jsou pak vydávána návštěvnická parkovací oprávnění (NPO), čímž se snižuje tlak rostoucího počtu osobních automobilů na stávající kapacity parkovacích míst ve městě a vhodným nastavením (či další úpravou) těchto pravidel parkování dochází k vyrovnání nabídky a poptávky po parkování na místních komunikacích.

Mezi lety 2016 a 2022 se podle Registru silnících vozidel zvýšil počet osobních automobilů registrovaných na území krajské metropole Vysočiny z 22 618 k 30. 6. 2016 na 26 622 k 31. 12. 2022, tedy o 4 004, tedy o 17,7 %.

Při mírně klesajícím počtu obyvatel žijících v Jihlavě došlo k růstu stupně automobilizace z 447 vozidel I 1 000 obyvatel k 30. 6. 2016 na 531 vozidel / 1 000 obyvatel k 31. 12. 2022, tedy o 84 vozidel / I 000 obyvatel, tedy o 18,8 %.

Tendence trendu v uplynulých šesti letech je růst počtu osobních vozidel registrovaných na území SMJ o průměrně 667 osobních vozidel I rok, tj. průměrně o 2,4 % ročně s tím, že minimální růst byl o 484 osobních vozidel I rok (mezi lety 2021 a 2022) a maximální růst byl 924 osobních vozidel I rok (mezi lety 2017 a 2018). Podobný trend lze podle dostupných dat sledovat od 90. let 20. století. Zvyšování počtu registrovaných osobních automobilů lze pak v Registru silničních vozidel v podobném trendu sledovat i na území obvodu obce s pověřeným obecním úřadem (POU) Jihlava i na území Kraje Vysočina, ke kterým je území Jihlavy spádovým centrem.

Rostoucí počet osobních automobilů vyvolává vysoký tlak také na kapacity parkování. V silách města Jihlavy není zajistit pro všechny tyto nově registrované osobní automobily kapacity parkování ve veřejných prostorách města, tedy zejména na místních komunikacích.

Nové kapacity parkování pro 667 osobních vozidel (tedy průměrný nárůst počtu nově registrovaných osobních automobilů na území Jihlavy v posledních šesti letech) by si každoročně vyžádaly plochu nejméně 13 340 m2 (parkovací místo 2,5 x 5 m + manipulační prostor 2,5 x 3 m) a roční investiční náklady ve výši od 100 mil. Kč v případě nových parkovacích míst na terénu (odhadovaná cena za jedno nové parkovací místo na terénu 150 tis. Kč) přes 335 mil. KČ v případě nových vícepodlažních nadzemních parkovacích kapacit (odhadovaná cena za jedno nové vícepodlažní nadzemní parkovací místo 500 tis. Kč) k 600 mil. Kč v případě nových vícepodlažních podzemních parkovacích kapacit (odhadovaná cena za jedno nové vícepodlažní nadzemní parkovací místo 900 tis. Kč).

Prostorové i investiční nároky rostoucího počtu osobních vozidel registrovaných na území krajského města jsou tak neadekvátní dispozici města.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů