(DOKUMENT) Odpověď města Jihlavy na otevřený dopis zastupitele Hoška (STAN)

Osobou pověřenou zastupitelstvem k vedení projektu parkování je pan radní David Beke.
Pan zastupitel Hošek pana radního Beke ani primátora Ryšku odpovědného za dopravu ani
jednou nekontaktoval, neúčastnil se žádné z veřejných besed, nepoložil žádný oficiální ani
neoficiální dotaz a nediskutoval ani na sociálních sítích města.

Zástupce STANu v komisi pro dopravu Dominik Knepr se zúčastnil pouze jednoho jednání ze tří dosavadních jednání komise pro dopravu a žádný podnět k opakovaně prezentovanému systému parkování nedal.

„Že má zastupitel města k jakékoliv části systému parkování nějakou námitku či připomínku
jsme se dozvěděli až z jeho otevřeného dopisu. Je to naprosto nestandardní a populistické
jednání,“ myslí si primátor Jihlavy Petr Ryška a dodává: „Pokud pan zastupitel osočuje
někoho z arogantního a nevhodného jednání, měl by v prvé řadě předložit jasné důkazy.
Nedoložil však ani jeden. Naopak my nemáme problém zveřejnit komunikaci mezi Daliborem
Pituchem a stěžovatelkou, pokud s tím bude souhlasit. Z této komunikace je jasné, že nešlo o
arogantní jednání. Byl jsem svědkem několika jednání pana Pitucha s občany a vždy byla jeho
komunikace profesionální, velmi vstřícná, obvykle i často mimo běžnou pracovní dobu, tedy
večer nebo o víkendech. Kdykoliv se někdo ozval, tak vyrazil a ihned záležitosti řešil a hledal
možnosti, jak ještě dále vyladit nastavená pravidla.“


„Dokonce jsme komunikovali velmi často i s lidmi, kteří na sociálních sítích vyjadřovali svou
nespokojenost, a šli jsme jim naše záměry osobně vysvětlit. Po té se jejich pohled na
zaváděná pravidla většinou radikálně měnil,“ doplnil primátora Radní David Beke s tím, že
pan zastupitel Hošek se při přípravách nové parkovací koncepce ani jednou neozval a nechtěl
nic řešit.

Na třídě Legionářů v úseku mezi ulicemi Jana Masaryka a Tolstého se zavedením systému parkování mnoho nezměnilo. Do konce dubna bylo při západní obrubě v době od pondělí do pátku od 7.00 do 18.00 a v sobotu od 7.00 do 12.00 možné stát pouze po úhradě parkovného v parkovacím automatu, mimo tuto dobu bylo stání volné. Při východní obrubě bylo parkování vyhrazené rezidentům a předplatitelům. Od května je při západní obrubě oranžový návštěvnický režim, ve kterém mohou parkovat návštěvníci od pondělí do pátku od 7.00 do 17.00, v ostatní době zde mohou parkovat držitelé parkovacího oprávnění, tedy jak rezidenti, tak návštěvníci. Při východní obrubě zůstal modrý rezidentní režim. Rezidentům se tedy rozšířila možnost parkovat u západní obruby v noční a víkendovou dobu a navíc přibyla rezidentní parkovací místa v okolí – na Tolstého ulici nebo na třídě Legionářů mezi ulicemi Tolstého a Fritzova.

Město Jihlava nezaznamenalo ani v minulosti žádný podnět, který by vyjadřoval
nespokojenost s nastavenými pravidly a nebyl tedy důvod nastavení měnit ani při zavádění
nového systému parkování.

„Sám jsem obyvatelem Třídy Legionářů, byť v jeho spodní části,ale a žádný ze sousedů si mně nestěžoval, naopak slyším chválu, že je konečně kde zaparkovat, protože se místa na ulici uvolnila. Přesto veškeré podněty, které nyní přicházejí, shromažďujeme, rozebíráme a pokud dávají smysl, pak je zařazujeme do dalších etap úprav dopravního značení. Bude to i případ ulice Legionářů a nevidíme v tom žádný problém,“potvrzuje primátor Petr Ryška.


Za komunikaci nového systému parkování je odpovědné tiskové oddělení města, podle
kterého nebyl nikdy v historii Jihlavy žádný projekt tak podrobně, detailně a intenzivně
komunikován. „Je to především zásluha Dalibora Pitucha, který nám s obsahovou náplní
stránek velmi pomáhá a věnuje mnoho hodin také diskuzím s lidmi na sociálních sítích.
Vstřícně, kvalifikovaně a profesionálně jim odpovídá a vysvětluje nová pravidla. I přes často
vulgární a nevybíravou komunikaci je Dalibor Pituch vždy trpělivý a vstřícný. Nikdy jsem se u něho nesetkal ani s náznakem arogantního jednání,“ potvrzuje vedoucí tiskového oddělení
magistrátu Radovan Daněk.


„Nikdy v historii města neexistovaly tak podrobné a přehledné informační kanály o dopravě
ve městě jako jsou facebooková a webová stránka Doprava v Jihlavě. Ty reflektují řadu
dopravních témat a to i těch, jejichž iniciátorem je třeba kraj či stát,“ myslí si radní David
Beke.

„Autor otevřeného dopisu, zřejmě vůbec netuší, jakými procesy prochází jakákoli změna
dopravního režimu, ani jaké souvislosti mají změny v dopravním značení. Není možné toto
řešit okamžitě a v řádu jednotek dnů. Jde o změnu nařízení a jeho příloh, které schvalují
orgány města, jde o změnu fyzického dopravního značení, objednání, vyrobení a osazení. Jde
také o úpravu programu v mobilní aplikaci, o úpravu programu v parkomatech, úpravu
grafiky, vytištění grafiky, a změny přelepu na všech infoboxech a parkomatech i o zanesení
nového značení do geoinformačních systémů atd.,“ vyjmenovává všechny části procesu
David Beke.

Od startu nového systému parkování vyřešil odbor dopravy už stovky různých podnětů,
desítky se jich týkaly dopravního značení. Pokud to situace umožní, dopravní značení
magistrát upravuje. Týká se to například dodatečně přidaných parkovacích míst v Havířské
nebo Čajkovského ulici, úpravy značení na dvou místech Lazebnické ulice, v Joštově ulici
nebo na dvou místech Mrštíkovy ulice. Další změny jsou rozpracované na Malátově nebo
Mahlerově ulici.

Odbor dopravy pracuje na základě zkušeností s provozem také na úpravě
režimů parkování v centru města – právě na třídě Legionářů nebo v Palackého či Komenského
ulici. Zastupitel Hošek však nedokládá, v čem přesně je systém parkování nezvládnutý a
v čem konkrétně přicházejí z odboru dopravy protichůdné informace.

„Celkově hodnotíme otevřený dopis jen jako osočování bez jakýchkoliv důkazů. Je to čirý
populismus bez snahy o spolupráci při hledání řešení. My jsme, tak jako dosud, nadále
připraveni řešit konkrétní problémy rezidentů a dalších uživatelů nového systému parkování.
V tomto případě ale byly snadno řešitelné problémy obyvatel horní části třídy Legionářů
zneužity pro politické hry pana Hoška a jeho mediálního poradce Vybírala,“ shodují se
primátor Ryška a radní David Beke.

Otevřený dopis zastupitele Radka Hoška (STAN) přímo zde, reakce zastupitele Hoška se slovem „blbec“ přímo zde.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů