(DOKUMENT) Odpověď zastupitele Hoška (STAN) na reakci vedení města Jihlavy

Otevřený dopis zastupitele Radka Hoška (STAN) přímo zde, reakce vedení města přímo zde.

Vážený pane primátore, vážené dámy a pánové,

v zájmu ochrany pověsti své a pověsti svých kolegů nemohu promlčet zavádějící výpady představitelů města. Dovolím si tedy co nejstručněji rozebrat článek rozeslaný médiím panem mluvčím Daňkem:

1. Osobou pověřenou zastupitelstvem k vedení projektu parkování je pan radní David Beke. Pan zastupitel Hošek pana radního Beke ani primátora Ryšku odpovědného za dopravu ani jednou nekontaktoval, neúčastnil se žádné z veřejných besed, nepoložil žádný oficiální ani neoficiální dotaz a nediskutoval ani na sociálních sítích města.

Není pravdou, že bych k parkování nevznesl žádnou námitku, připomínku nebo dotaz, jak se v textu několikrát uvádí, stačí si pustit například záznam posledního jednání zastupitelstva města. Zároveň jsem dodržel svůj slib z dubnového rozhovoru pro MF Dnes, kde jsem se zavázal dát magistrátu od spuštění parkovací koncepce čas hájení. Více uvádím ve třetí části odpovědi.

A ano, samozřejmě jsem si vědom, že panu Bekemu za práci na projektu parkování platíme z našich daní kromě odměny radního také trafiku ve výši 800 korun za každou započtenou hodinu, kterou mu současná koalice odhlasovala. Jestli je to odměna adekvátní výsledkům, nechť posoudí ti, co hlasovali pro a jejich voliči. Za dopravu ve městě, potažmo odbor dopravy, je ovšem zodpovědný pan primátor. Proto jsem oslovil přímo jeho.

Dalším důvodem mého oslovení pana primátora je to, že funkci primátora či obecně starosty v našem hnutí vnímáme také jako funkci manažerskou. Pokud je v Jihlavě problém s dopravou, není možné, aby primátor hrál mrtvého brouka. Problémy, o kterých jsem psal a není tedy třeba je teď opakovat, jasně vidí a pojmenovávají jak občané, tak zástupci opozice i někteří členové koalice.

Za pracovní skupinu STAN Jihlava k parkování, jejímiž členy jsou nejen zastupitelé, ale i například současný člen komise pro dopravu, bývalý člen komise pro dopravu a další zástupci našeho hnutí, byl navíc k setkání vyzván pan koordinátor Pituch. Ten ale schůzku odmítl, protože jsme si dovolili k současnému stavu města mít připomínky. Více ve 3. části mé reakce.

2. Zástupce STANu v komisi pro dopravu Dominik Knepr se zúčastnil pouze jednoho jednání ze tří dosavadních jednání komise pro dopravu a žádný podnět k opakovaně prezentovanému systému parkování nedal.

Přestože jednání městské komise pro dopravu se situací obyvatel třídy Legionářů, kteří se na mě obrátili až po jednání poslední komise, nijak nesouvisí, přetlumočím důvody neúčasti pana kolegy Knepra, který je ve článku zmiňován.

První komise se nezúčastnil, jelikož mu nedorazila pozvánka. Tuto situaci se zaměstnanci města ve chvíli, kdy se o proběhlé komisi z webu města dozvěděl, ihned řešil. Mezi příjemci e-mailu s pozvánkou údajně byl, a tedy pravděpodobně nedošlo k doručení, případně pozvánka zapadla do složky spamu, ve které ji ovšem již zpětně nenalezl. Druhé komise se zúčastnil. Třetího jednání komise se nezúčastnil, jelikož byl několik minut před zahájením účastníkem dopravní nehody, kterou nezavinil. Z komise se její tajemnici ještě před jednáním řádně omluvil. Dalšího jednání komise se samozřejmě plánuje zúčastnit.

Pan kolega Knepr bude na tomto jednání kromě jiného požadovat, aby nebyly zápisy z komise tak stručné jako doposud, aby se kdokoliv vyhnul všem budoucím osočením z toho, co kdy navrhoval nebo nenavrhoval a k čemu se vyjadřoval či nevyjadřoval.

3. Stručně ke zbytku článku

V další části reakce pominu bezpředmětné osočování mě a mých kolegů i to, že si v tomto textu úřad odporuje, například když pan radní Beke obsáhle popisuje, proč není možné udělat změnu v řádu jednotek dnů, aby v další části textu uvedl, že požadavek obyvatel je vlastně snadno řešitelný. S tím souhlasím, protože kdyby město chtělo, může udělat vstřícný krok ke svým obyvatelům ve chvíli, kdy není parkování kontrolováno automatizovaně, takřka okamžitě, přestože vše nebude na všech místech, například infoboxech, zaznačeno. Škoda jen, že nebyl v uplynulých týdnech po žádostech obyvatel na magistrát tento snadno řešitelný problém již vyřešen. Pominu dále také to, že pan primátor uvádí, že v ulici, kde bydlí, a kde petici podepsala řada obyvatel, nezaznamenal jiné podněty než chválu.

Kdyby byly požadavky obyvatel z třídy Legionářů zástupci města vstřícně a včas vyslyšeny se snahou najít řešení, nemusí tito občané oslovovat opozičního zastupitele Hoška, aby se jich zastal. Není pravdou a vyprošuji si, aby kdokoliv tvrdil, že jsem je já nebo někdo další z hnutí STAN jakkoliv zneužil. Naopak jsem o všech mých krocích transparentně a předem s jejich zástupci vždy komunikoval. Při včerejších rozhovorech s některými z obyvatel mi bylo řečeno, že jim po mém apelu na vedení města bylo konečně po týdnech komunikace se zástupci magistrátu, která nikam nevedla, přislíbeno rychlé řešení situace. Sláva, přece jen to k něčemu bylo, teď už jen počkat na reálný výsledek!

Co se komunikace radnice týče, ukazovali nám způsob jednání i protichůdné informace z magistrátu sami občané v úvodu mnou zmiňované veřejné schůze, kterou svolali. Věřím, že budou ochotní se o své zkušenosti podělit také s dalšími zastupiteli, kteří je osloví.

Myslím, že si obyvatelé města o povedenosti dopravní koncepce v Jihlavě nebo dalších témat, jako jsou například související osekané spoje MHD, cyklopruhy, sečení trávy, zrušené družstevní bydlení, nepořádek ve městě a podobně, dokáží udělat obrázek sami. Je vidět, že v pohledu na tyto věci se s koalicí neshodneme, ale dovolím si tvrdit, že mi dává za pravdu drtivá většina obyvatel našeho města, kteří mi píší a se kterými se potkávám. Stačí jen vyjít do ulic mezi ně. Vytočení podnikatelé, naštvané rodiny, frustrovaní senioři. Včetně voličů stran koalice. Tak vypadá Jihlava, ve které nyní žijeme. A jestli je z vašeho pohledu populistou zastupitel, který ve svém volném čase bojuje za zájmy daňových poplatníků a obyvatel města, pak tuto nálepku hrdě přijímám.

Možná by stálo za to začít místo sepisování dlouhých textů o tom, jaký je ten Hošek blbec, řešit problémy lidí ve městě. Protože začne-li koalice konečně, čest současným výjimkám, řešit problémy Jihlavy a bude-li se ke svým občanům chovat vstřícně a s úctou, bude Hošek vedení města pouze chválit. Opravdu není žádným věčným stěžovatelem, jak se ho snaží současná koalice prezentovat.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů