(DOKUMENT) Otevřený dopis zastupitele Hoška (STAN) primátorovi Ryškovi (ODS) k parkovací koncepci města Jihlavy

Vážený pane primátore Ryško,
na základě podnětů od občanů i vlastního pozorování vystupování zástupců města nejen
v korespondenci s občany, ale především veřejné reprezentaci Magistrátu města Jihlavy,
potažmo Rady města Jihlavy a Zastupitelstva města Jihlavy, jakožto vrcholného orgánu města,
na sociálních médiích, Vás tímto žádám, abyste prověřil a neprodleně zjednal nápravu
v komunikaci odboru dopravy, a především koordinátora dopravy Ing. Pitucha, směrem
k občanům města.

Není přípustné, aby se úředník města povyšoval nad občany – daňové poplatníky –, jednal
arogantně nebo se je pokoušel ponižovat a vysmívat se jim. Je naopak naprosto zřejmé, že
zavedení parkovací koncepce, která leží plně na bedrech pana radního Bekeho a pana
koordinátora Pitucha, se zásadně organizačně nepodařilo, a to nejen v komunikaci s veřejností,
ale v koordinaci jako takové, kdy k nové parkovací koncepci občanům dodnes z odboru
dopravy chodí protichůdné informace.

Zároveň Vás spolu s obyvateli třídy Legionářů, podepsanými v petici, kterou přikládám, a jejíž znění se dle mých informací již na magistrát dostalo – jedinou reakcí ovšem doposud bohužel byla pouze arogance a opovržení z Vámi vedeného úřadu –, a na základě jimi iniciované veřejné
schůze uskutečněné dne 11. 7. 2023, jíž se účastnil také člen koalice a radní města Jihlavy Ing. Petr Piáček, kterému tímto znovu děkuji za jeho zájem o řešení problému, Vás žádáme o neodkladné řešení situace s parkováním na této ulici, a to v podobě umožnění parkování rezidentům po obou stranách třídy Legionářů se zachováním možnosti parkování pro ty, jež rezidenty nejsou. Toto opatření je možné udělat ihned, v řádu maximálně několika dnů.
Dále Vás žádám, abyste věnoval pozornost dalším podnětům od občanů města ve věci
nezvládnuté koncepce parkování a před zahájením dalších etap srozumitelně a včas
komunikoval plánové změny a zohlednil potřeby obyvatel města Jihlavy.


Vážený pane primátore,
máte ideální příležitost ukázat, že jste připraven hájit zájmy občanů statutárního města Jihlavy
– Vašich sousedů, voličů a daňových poplatníků.
Tento otevřený dopis zasílám v kopii také členům Rady města Jihlavy a zastupitelům
statutárního města Jihlavy.

Reakce vedení města přímo zde. Reakce zastupitele Hoška se slovem „blbec“ na reakci vedení města přímo zde.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů