DOKUMENT: Otevřený dopis viní spolek ze Zborné ze šíření lží

Projednávání a schválování nového územního plánu vyvolalo řadu emocí mezi obyvateli Zborné. Provozovatel sjezdovky na Šacberku Pavel Havlíček se obrátil na zastupitele otevřným dopisem:
Vážení zastupitelé,
Obracím se na vás tímto otevřeným dopisem jako dlouholetý obyvatel Zborné, abych vás upozornil na lži a záměrné desinformace, které o mě v těchto dnech šíří jistá místní skupina obyvatel. Vnímám ji jako účelové seskupení, zřízené jen kvůli prosazování osobních zájmů některých jeho zakladatelů, zvláště pak ve smyslu zamezení možnosti výstavby na pozemcích p.č. 73 a části 74/1 k.ú. Zborná ve vlastnictví z části mém a z části dědiců původních restituentů. Poukazování na údajně nebezpečnou stavbu rybníka je zase pouze účelové téma ke zvýšení efektu celé dezinformační kampaně.
Mrzí mě, že tito lidé oslovují přímo jednotlivé zastupitele Jihlavy, ale i obyvatele města prostřednictvím médií, aniž by se zajímali o moje stanovisko. Považuji za nesprávné, že šíří účelové pomluvy, nesmyslné lži a polopravdy a tím straší ostatní obyvatele a spoluobčany.
Mé kořeny ve Zborné sahají téměř 45 let zpátky. Pozemky jsem koupil od restituentů už před dvaceti třemi lety. O to víc mě mrzí, když mě osočují lidé, kteří se ve Zborné jen rekreují nebo zde bydlí mnohem kratší dobu než my.
Spolek šíří řadu poplašných informací a lží. Ty nejmarkantnější se pokusím uvést na pravou míru:
1. … že se snažíme prodat pozemky pro výstavbu asi třiceti, možná až padesáti nebo šedesáti domů v místě, kde se to nehodí a kde chybí infrastruktura atd.
Žádné pozemky neprodáváme! Pouze žádáme o změnu územního plánu s tím, že by zde v budoucnu mohlo vyrůst kolem 10- 15 domů. Někdo tedy zhruba pětinásobně záměrně nadhodnotil uvažovanou a v budoucnu jistě ještě několikrát reálně posuzovanou stavební kapacitu tohoto pozemku.
Předchozí pokusy změnit územní plán byly neúspěšné, protože ve Zborné nebyla připravena infrastruktura (např. kanalizace nebo vodovod) nebo měli výhrady urbanisté, protože tehdejší návrh nevytvářel ucelený ráz obce. Od té doby ale byly některé okolní pozemky zastavěny a dnes tento záměr naopak ucelený ráz obce dotváří. Nyní už žádná z institucí nemá námitky, a navíc město Jihlava v současnosti investuje do kanalizace a revitalizace Zborné, aby byly v této příměstské části lepší silnice i chodníky.
Mám pocit, že jde zvláště o hysterii jednoho z majitelů nemovitosti na sousedním pozemku. Rozpoutává účelovou kampaň s cílem pošpinit mě, protože se bojí, že přijde o výhled z okna svého srubu.
2. …že potřebuji zadržovat vodu pro zasněžování sjezdovky. Ne, to není pravda. U sjezdovky je vybudovaná nádrž a napouští jí Zlatý potok, na kterém je celá kaskáda rybníků. Každý z jeho majitelů má navíc Povodím Vltavy stanovenou povinnost minimálního průtoku, kterou musí dodržovat! Důkazem toho je zajištění provozu v minulých letech, kdy byla naprostá absence přírodního sněhu, a všechen sníh jsme vyráběli z uvedeného vodního zdroje.
3. Jako vrchol neomalenosti nebo nekompetentnosti považuji tvrzení spolku, že voda v mnou zamýšleném rybníce bude 250 cm nad přízemím sousedních domů.
To je nehorázná lež! Někdo záměrně překrucuje a manipuluje s fakty a podsouvá je vám i veřejnosti, tím vás staví do pozice podvedených.
Hráz nového rybníka, který plánuji vybudovat na svých pozemcích, bude 3 metry pod úrovní stávající hráze bývalého rybníka. Podle územního rozhodnutí, které už nabylo právní moci, může být hladina nového rybníka při maximálním napuštění asi jen 28 cm nad úrovní podlah přízemí nejníže položeného domu. Navíc výstavba každého rybníka je všemi schvalovacími procesy a institucemi posuzována zejména ve smyslu bezpečnosti. Upozorním šiřitele desinformací, že například hladina městského rybníka (vzdáleného od budoucího pouze asi 100 m) je nad úrovní podlahy domu pana Nevosada 385 cm! Panu Nevosadovi ani ostatním toto při výstavbě domů nevadilo. I z toho je patrná „účelová záminka“ obav.
Kladná stanoviska k tomuto záměru mám navíc od všech dotčených orgánů, a naopak jej ještě řada institucí i podporuje (např. Povodí Vltavy s podporou a souhlasem Ministerstva zemědělství mně prodalo koryto Zlatého potoka pro účely vybudování rybníka…)
Navíc celé projektování a vyřizování tohoto záměru jsem od začátku zadal autorizovanému inženýrovi v oboru vodních staveb, který je též soudním znalcem v oboru stavebnictví a vodního hospodářství se specializací stavby vodní, kanalizace, malé přehradní hráze, rybníky a vodovodní řady.
Ujišťuji vás, že nedělám žádné protizákonné kroky a snažím se svědomitě komunikovat i se všemi úřady a institucemi. Splňuji např. podmínky společnosti Čepro, která v sousedství mých pozemků vede produktovod a splnil jsem i podmínku společnosti E.On a vybudoval požadovanou přeložku elektrického vedení. Myslím, že budoucí mírný rozvoj Zborné nemůže nikoho poškodit ani omezit. Naopak zdravý rozvoj obce v souladu se všemi standardními řízeními by mohl být spíše přínosem.
Jsem připraven o tomto kdykoliv komunikovat.
S přátelským pozdravem
Reakce Zborné: Poslední křeč pana Havlíčka
Jako reakci na otevřený dopis jihlavským zastupitelům dostal Občasník výkres rybníka. Maximální hladina je 551,7 metrů nad mořem, úroveň sklepa v sousedství je na úrovni 547,85 metrů nad mořem. To je rozdíl 3,95m.
„Dopis pana Havlíčka bereme jako poslední kreč. My jsme kontaktovali všechny zastupitele a postupně se všemi setkali. Někteří přijeli za námi do Zborné,“ uvedl místní občan Radek Hošek.
Žádné odpovědi

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů