Z Housing First vypadl další klient

Dluhy, závadové chování, návštěvy kamarádů bezdomovců, hrubé porušení povinností vyplývajících ze smlouvy o nájmu městského bytu. To jsou důvody výpovědi pro jednoho z klientů programu Housing First. Městský byt opustí na poslední prosincový den letošního roku po dvouměsíční výpovědní lhůtě.

Podle nájemní smlouvy byl výše uvedený byt poskytnut na dobu určitou jednoho roku od 1. 2. 2020 do 31. 1. 2021 jako jednomu z účastníků v projektu Housing First. Dodatkem č. 1 byla nájemní smlouva prodloužena o další rok do 31. 1. 2022.

I přes výzvu města Jihlavy k nápravě závadného stavu klient programu Housing First nenapravil své závadné chování: nedodržoval pravidla pro chování v domě a rozumné pokyny pro zachování náležitého pořádku obvyklého podle místních poměrů.

Projekt Housing First je Bydlení především je politika ukončování bezdomovectvi lidí, kteří kromě dlouhodobé bytové nouze potřebují i komplexní sociální péči. Vychází se z myšlenky, že základní potřebou lidí bez domova je získat stabilní bydlení a jejich ostatní potřeby lze uspokojovat až poté, co získají domov. 

Nájemce dostal městský byt i přesto, že dlužníkem vůči statutárnímu městu Jihlava. Tento dluh neměl vliv na uzavření a prodloužení nájemní smlouvy (neboť šlo o dluhy před zabydlením v rámci projektu Housing First, ke kterým se dle podmínek projektu Housing First nepřihlíží), avšak doposud nájemce dluh nijak neřešil. i když po uzavření dodatku k nájemní smlouvě slíbil uzavřít na tento dluh splátkový kalendář.

S výpovědí z nájmu pro klienta Housing First nesouhlasil sociální odbor jihlavské radnice, který uvedl:

„Domácnost dále splňuje podmínky projektu „Bydlení především: Testování konceptu Housing first v Jihlavě“ s vysokou potřebou komplexní podpory.  V souběhu událostí a krátkém časovém prostoru nebylo využito veškerých možností řešení vedoucích k nápravě. Od června 2021 došlo k výkyvu v oblasti financí. Nyní se již předpokládá určitá finanční stabilita, poté následně úhrada dlužného nájemného, případně zřízení splátek. Ke zmírnění sousedských potíží, obav a strachu (klienta i sousedů) navrhujeme uskutečnit formální facilitované setkání, průběžné ověřování plnění dohodnutých pravidel a v případě neplnění povinností následně neprodloužit nájemní smlouvu, která je uzavřena do 31. 1.2022. „

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů