(DOKUMENT) Stávková středa: Pokyny pro stávkové výbory ve školách

Českomoravský odborový svaz pracovníků školství přistupuje k vyhlášení stávky na středu 6. listopadu 2019. Předseda odborového svazu František Dobšík rozeslal jednotlivým základním organizacím pokyny k zakládání stávkových výborů:

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,

Českomoravský odborový svaz pracovníků školství vyhlásil na středu 6.11.2019 jednodenní stávku .

POSTUP PŘI ORGANIZACI STÁVKY

Doporučujeme dodržet následující postup:

 • pokud u zaměstnavatele působí základní odborová organizace, svolat členskou schůzi s možnou účastí všech zaměstnanců (ne jen členů odborového svazu) a projednat zapojení školy (školského zařízení) do stávky,
 • pokud u zaměstnavatele nepůsobí odborová organizace, svolá iniciátor stávky shromáždění
 • všech zaměstnanců, kde bude projednáno zapojení do stávky,
 • ustanovit stávkový výbor (tuto funkci může plnit výbor ZOOS) nebo kontaktní osobu; ti
 • budou m. j. podávat potřebné informace zaměstnavateli i účastníkům stávky,
 • oznámit písemně předem zaměstnavateli tyto údaje
 1. kdy bude stávka zahájena a dobu jejího předpokládaného trvání,
 2. důvody a cíle stávky,
 3. jména zástupců stávkového výboru nebo kontaktní osoby, kteří jsou oprávnění zastupovat účastníky stávky,
 4. oznámit počet zaměstnanců, kteří se zúčastní stávky,
 • předat zaměstnavateli alespoň den předem jmenný seznam zaměstnanců, kteří se do stávky zapojí,
 • předat zaměstnavateli pro účely řádné výplaty platu jmenný seznam zaměstnanců, kteří se zúčastnili stávky,
 • oznámit písemně bez zbytečného odkladu zaměstnavateli ukončení stávky.

Zaměstnanec se může stávky zúčastnit i v případě, že v dostatečném časovém předstihu svou účast neoznámí.

V případě vyhlášení stávky bude „vzor oznámení zaměstnavateli“ ke stažení na www.skolskeodbory.cz .

Další informace ke stávce naleznete v právním výkladu, který je dostupný na stránkách ČMOS PŠ (https://skolskeodbory.cz/soubory-ke-stazeni/6).

Vedení ČMOS PŠ

V Praze 11. 10. 2019

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů