(DOKUMENT) Vyjádření NPÚ Telč k válce památkářů o historický dům v Jihlavě

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Telči (dále jen NPÚ) se tímto ohrazuje proti článku „Válka památkářů o historický dům pokračuje“ zveřejněném na serveru www.obcasnik.eu ze dne 9. 3. 2023 (odkaz zde – pozn. Občasník), jenž podává zkreslené a jednostranně nahlížené údaje k obnově nemovité kulturní památky na Masarykově náměstí čp. 636/21 v Jihlavě. Nadto článek poškozuje dobré jméno Národního památkového ústavu a jeho pracovníka.

NPÚ vydal písemné vyjádření k dokumentaci provedení stavby rekonstrukce dotčené kulturní památky v roce 2021, v polovině téhož roku vydal správní orgán památkové péče Magistrátu města Jihlavy závazné stanovisko. Stavba byla zahájena v lednu 2022. V průběhu probíhající realizace bylo učiněno množství objevů nových nálezových situací, na něž musí probíhající stavební práce samozřejmě reagovat. Taková situace je v případě historických budov zcela běžná, ovšem za podmínky předchozího souhlasu orgánu státní památkové péče, což se v daném případě nestalo. I přes dlouhodobé upozorňování ze strany Národního památkového ústavu i správního orgánu památkové péče Magistrátu Města Jihlavy na dodržování platných legislativních povinností stavebníka, nebyla tato upozornění brána v potaz. Řada prací byla navíc se zástupci státní památkové péče projednávána až zpětně po uskutečnění stěží vratných kroků výstavby. Zájmem NPÚ jako odborné organizace ani orgánu státní památkové péče není mařit danou stavbu, jak je uváděno v článku, ale právě dozorovat správnost prováděných prací jak z odborné, tak legislativní roviny.

Na stavbě byly provedeny fyzicky nevratné zásahy, jež měly mnohdy za následek úbytek originální materie, čímž zanikla část už tak značně poznamenané autentické hmotné podstaty památky. NPÚ je toho názoru, že vůči potřebám vlastníka a investora, funkčnímu využití a tvůrčí realizaci architekta vyšel v maximální možné míře vstříc, není však pochopitelně možné na zájmy památkové péče zcela rezignovat.

Informace uvedené ve zveřejněném článku, a především některé citace jsou tak značně zkreslující a jednostranně manipulativní bez uvedení vyjádření orgánů památkové péče.

V této záležitosti byla v uplynulých dnech uskutečněna schůzka zástupců památkové péče s primátorem Města Jihlavy, kde byl dohodnut další postup na obnově předmětné kulturní památky.

(Dokument vyjadřuje stanovisko NPÚ Telč – bez redakčních úprav, nekráceno).

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů