Finanční výbor Kraje Vysočina nedoporučil prodat zámek Těchobuz obci

Finanční výbor zastupitelstva Kraje Vysočina doporučil stáhnout záměr prodeje zámku Těchobuz z červnového jednání Zastupitelstva kraje Vysočina. Dále doporučuje zajistit znalecký posudek na celý areál a pak zvážit možnost darování obci Těchobuz.

„Rozhodutí Finančního výboru bylo napříč politickým spektrem,“ řekl předseda výboru Martin Kukla (ANO).

O zámecký areál projevila zájem obec Těchobuz naposledy oficiálním podáním ze dne 29. dubna 2021 nabídla kupní cenu ve výši 3 000 000 Kč s tím, že cena by byla uhrazena formou splátkového kalendáře (9 splátek) do 31. 12. 2028. O areál má zájem i soukromý investor, který nabídl částku o půl milionu korun vyšší se splatností do čtrnácti dnů.

O výhodnosti prodeje zámku obci je přesvědčen i radní Kraje Vysočina Lukáš Vlček (STAN).

V zámku Těchobuz sídlil ještě do nedávna Domov pro seniory. Po provedené transformaci nejsou objekty ani pozemky již příspěvkovou organizací využívány a nejsou využitelné ani pro jiné příspěvkové organizace zřizované krajem. Odchodem domova pro seniory ztratila obec zhruba polovinu obyvatel s trvalým pobytem.

Vzhledem k tomu, že objekty i pozemky jsou dlouhodobě nevyužívány (cca od r. 2015), kraj již dlouhodobě hodlá nemovitosti odprodat a není zde proto prováděna plnohodnotná údržba, dochází k postupnému částečnému zhoršování stavebně technického stavu nemovitých věcí určených k prodeji a tedy i k dílčímu postupnému poklesu jejich hodnoty.

Stavebně technický stav objektu zámku Těchobutz není dobrý (zavlhlost vnitřních prostor, zavlhání venkovních omítek s jejich postupnou degradací). Na stavu zámeckého parku je patrná absence dostatečné pravidelné péče. Pro opětovné využití objektů bude nezbytné provedení rozsáhlých stavebních úprav.

Za kupní nabídkou obce Těchobuz Kraji Vysočina je snaha obce eliminovat riziko, že areál zámku včetně zámeckého parku se stanou veřejně nepřístupným a využívání nemovitostí třetími subjekty pro účely, které mohou být pro občany obce obtěžující nebo stresující. S
ukončením provozu pobytového zařízení sociálních služeb v dotčených nemovitostech se razantně snížil počet obyvatel obce a pracovních příležitostí a tím došlo k podstatnému snížení daňových příjmů obce z podílu na sdílených daní (cca 2 400 000 Kč).

Vedení Kraje Vysočina, jako prodávající, se s těmito důvody pro prodej uvedených nemovitých věcí ztotožňuje a považuje je za dostatečné pro prodej za kupní cenu nižší než stanovenou znaleckým posudkem jako cenu v místě a čase obvyklou (obvyklá cena se pohybuje v hodnotách cca 6 500 000 – 7 500 000 Kč).

Obě budovy zámku Těchobuz, včetně části pozemků (zámecký park), jsou vedeny jako nemovitá kulturní památka,

AKTUALIZOVÁNO: Krátce po jednání Finančního výboru připravují Piráti odvolání svého zástupce Ivo Bártíka z funkce místopředsedy výboru (více zde).

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů