Gramatická chyba dělá z novely energetického zákona rébus

Gramatické chyby v novele zákona si nevšimli ani poslanci, ani senátoři ani prezident republiky. Novela energetického zákona tak platí i s gramatickou chybou, kterou v lednu podepsal tehdejší prezident republiky Miloš Zeman.

Zákonem č. 19/2023 Sb. se v § 2 odst. 1 písm. m) bodě 2 stavebního zákona za slova „energetické vedení“ vkládají slova „výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů.“.

Výsledné znění daného písmena je:

2. technická infrastruktura, kterou jsou vedení a stavby a s nimi provozně související zařízení technického vybavení, například vodovody, vodojemy, kanalizace, čistírny odpadních vod, stavby ke snižování ohrožení území živelními nebo jinými pohromami, stavby a zařízení pro nakládání s odpady, trafostanice, energetické vedení výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů., komunikační vedení veřejné komunikační sítě a elektronické komunikační zařízení veřejné komunikační sítě, produktovody a zásobníky plynu;

Novelizační bod zákona č. 19/2023 Sb., kterým byla tato změna provedena, je formulován legislativně chybně. Je v něm nadbytečná tečka, naopak chybí čárka.

Zatímco nadbytečnost tečky za vkládaným souslovím je evidentní, v případě chybějící čárky mezi slovy „vedení“ a „výrobny“ se jedná o chybu závažnějšího charakteru, neboť dochází k zásadní významové změně předmětného ustanovení.

V tomto případě tak ministerstvo pro místní rozvoj muselo přihlédnout také k odůvodnění tohoto poslaneckého pozměňovacího návrhu, které je veřejně dostupné v systému Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

S ohledem na toto odůvodnění je ministerstvo toho názoru, že záměrem zákonodárce nebylo zredukovat definici technické infrastruktury ve věci energetických vedení pouze na „energetická vedení výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů“, nýbrž naopak rozšířit příklady technické infrastruktury o výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů. Proto ministerstvo dovozuje, že správné znění dotčeného ustanovení má být: (1) V tomto zákoně se rozumí m) veřejnou infrastrukturou pozemky, stavby, zařízení, a to […] 2. technická infrastruktura, kterou jsou vedení a stavby a s nimi provozně související zařízení technického vybavení, například vodovody, vodojemy, kanalizace, čistírny odpadních vod, stavby ke snižování ohrožení území živelními nebo jinými pohromami, stavby a zařízení pro nakládání s odpady, trafostanice, energetické vedení, výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů, komunikační vedení veřejné komunikační sítě a elektronické komunikační zařízení veřejné komunikační sítě, produktovody a zásobníky plynu; […] zřizované nebo užívané ve veřejném zájmu.

„Předpokládám, že nedostatek bude možné odstranit v rámci legislativně technických úprav – jazykové kontroly textu. Samozřejmě by se to stávat nemělo,“ uvedl předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS).

Vyjádření poslanců a senátorů za Vysočinu zjišťujeme.


Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů