Návrh na opakování II. kola senátních voleb na Jihlavsku byl soudně neprojednatelný

Výrok z televizní obrazovky měl odradit voliče hnutí ANO. Volební senát Nejvyššího správního soudu označil za neprojednatelný návrh na opakování senátních voleb na Jihlavsku.

Návrhem doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 13. 10. 2022 se občan z východních Čech domáhal, aby soud „zvážil“ opakování druhého kola voleb do Senátu Parlamentu ve volebním obvodu Jihlava a v dalších volebních obvodech, v nichž neuspěli kandidáti politického hnutí ANO 2011.

Návrh odůvodnil tím, že dne 16. 9. 2022 v pořadu televize CNN Prima News 360° prohlásil politický komentátor k volební kampani do Senátu ve volebním obvodu Jihlava, že voliči byli „svezeni z celé republiky“, aby zde mohli „odvolit na voličský průkaz“.

Tato zavádějící, poplašná a nepravdivá zpráva mohla odradit potenciální voliče hnutí ANO 2011 od volby jeho kandidátů a naopak mobilizovat odpůrce, čímž byla podle navrhovatele „narušena přirozená volba“ mezi kandidáty.

No Such Thing as Justice

Podle § 87 odst. 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, se může podáním návrhu na neplatnost hlasování, neplatnost voleb nebo neplatnost volby kandidáta domáhat ochrany u soudu podle zvláštního právního předpisu každý občan zapsaný do stálého seznamu ve volebním okrsku, kde byl senátor volen, každá politická strana, politické hnutí, koalice nebo nezávislý kandidát, jejichž přihláška k registraci ve volebním obvodu byla pro volby do Senátu zaregistrována.

Tento návrh lze podat, má-li navrhovatel za to, že byla porušena ustanovení tohoto zákona způsobem, který hrubě ovlivnil výsledky hlasování nebo volby tohoto kandidáta.

Jak Nejvyšší správní soud ověřil z informačního systému evidence obyvatel, navrhovatel má aktuálně evidovaný trvalý pobyt na adrese v obci Pecka. Tato obec je pro účely voleb do Senátu Parlamentu součástí volebního obvodu č. 37 Jičín. V něm se sice tento rok uskutečnilo II. kolo voleb do jedné třetiny Senátu, avšak navrhovatel ve svém návrhu zpochybnil především hlasování ve volebním obvodu č. 52 Jihlava a bez bližšího určení i v dalších volebních obvodech, v nichž těsně neuspěli kandidáti politického hnutí ANO 2011.

Návrh pak vykazoval i další vady a nepřesnosti; navrhovatel konkrétně nevymezil, v čem měl být porušen volební zákon způsobem, který hrubě ovlivnil výsledky hlasování, a neformuloval, čeho se návrhem domáhá.

S ohledem na to jej soud usnesením ze dne 14. 10. 2022 vyzval k odstranění těchto vad a zároveň jej poučil o tom, že pokud nebudou vady podání odstraněny nejpozději do tří dnů od právní moci usnesení, bude návrh odmítnut.

Navrhovatel reagoval na výzvu soudu podáním ze dne 15. 10. 2022, v němž uvedl, že pokud zákon opravňuje napadat hlasování pouze tam, kde je zapsán ve stálém seznamu voličů, pak nemůže proti hlasování ničeho namítat. I když má nadále za to, že prohlášením politického komentátora v televizním pořadu bylo ovlivněno druhé kolo voleb „republikou napříč“, navrhl, aby soud považoval jeho podání za zmatečné.

Nejvyšší správní soud vyložil navrhovatelovu reakci tak, že soudem vytýkané vady nehodlá dále odstraňovat, neboť má svůj návrh za neprojednatelný.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů