Jihlavě hrozí ztráta slíbených investic nákupního centra Aventin

Před šesti lety se investor nákupního centra Aventin Jihlava zavázal na vlastní náklady k vybudování veřejně prospěšné stavby – cyklostezky, chodníků pro pěší a dále k rekonstrukci části stávající vozovky a souběžného chodníku. Hodnota předpokládané výše investice byla odhadována na patnáct milionů korun.

Dohodě investora Iventinu s městem Jihlavou se říká „Plánovací smlouva“.

Jenže Město Jihlava nesplnilo důležitou podmínku Plánovací smlouvy, která stanovuje zajištění potřebných pozemků do konce roku 2018. Tím zanikly povinnosti investora a fakticky zanikla i Plánovací smlouva.

V důsledku této skutečnosti došlo k tomu, že Město přišlo o 15 mil. Kč, které byl investor připraven zainvestovat do předem odsouhlasených veřejně
prospěšných staveb.

S ohledem na cíl a snahu investora Aventinu být pro město Jihlava kvalitním a důvěryhodným partnerem, byla počátkem roku 2019 zahájena jednání o uzavření nové plánovací smlouvy, nicméně bez výsledného řešení. Dne 4.11. 2019 pak byl ze strany investora předložen nový návrh smlouvy o spolupráci při výstavbě veřejné infrastruktury, který představoval podrobnější smluvní úpravu společného záměru stran.

K tomuto návrhu byla ze strany Města opakovaně přislíbena náležitá reakce v podobě věcných připomínek k obdrženému návrhu, nicméně do konce června investor žádné věcné připomínky neobdržel.

Investor nákupního centra Aventin dále uvádí a zdůrazňuje, že ačkoliv vzájemná jednání o smlouvě účelem nahrazujícím Plánovací smlouvu trvají již několik měsíců bez zjevného posunu, a zároveň pominula pro investora zásadní motivace k uzavření nové plánovací smlouvy, je i nadále ochoten finanční prostředky na realizaci staveb veřejné infrastruktury v dotčeném území se zohledněním nákladů na již realizované stavby na základě písemné plánovací smlouvy vynaložit

S ohledem na skutečnost, že je nadále v zájmu investora realizovat veřejnou infrastrukturu, požádal o poskytnutí součinnosti Města ve věci uzavření nové plánovací smlouvy v nejkratším možném termínu.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů