Hokejové spory o privatizaci Havlíčkova Brodu míří k soudu

Spory v hokejovém oddíle Bruslařský klub Havlíčkův Brod začne přezkoumávat soud v rámci obchodní agendy. Podstatou sporu je platnost svolání i platnost usnesení červencové valné hromady.

Na konci května zjistil Bruslařský klub Havlíčkův Brod, že nemůže přesně určit počet členů oddílu, kteří by mohli volit nové vedení hokejového oddílu.

Může jít o obrázek text

Celému momentu hromadného zrušení členství se dnes říká „privatizace“, kdy se do klubu dostal bývalý hokejista a trenér Jiří Čelanský. V podstatě došlo k hromadnému vyloučení blíže neurčeného počtu všech členů.

Rozhodnutí Výkonného výboru Bruslařského klubu, že „formálně“ ruší
členství všem členům a následně přijaté usnesení, že členy spolku se stávají pouze některé osoby je velmi sporné s ohledem na principy obecného fungování spolků.

Pokud spolek sám porušoval svá vnitřní pravidla o povinnosti vést řádně seznam svých členů, bylo možné vycházet z dřívějších seznamů založených např. ve sbírce listin spolkového rejstříku. V případě pochybností je potřeba chránit práva členů a vycházet spíše z presumpce řádného členství jednotlivých osob. Výkonný výbor zvolil zcela opačný přístup a v podstatě se pokusil o privatizaci celého spolku.

Následně byla svolána červencová valná hromada. Ke svolání valné hromady došlo údajně netransparentním způsobem, když byli neformálně pozváni pouze někteří členové spolku. V minulosti byla pozvánka vždy vyvěšena na webových stránkách spolku a členům byla zasílána elektronickou poštou.

Dalším problematickým bodem je pak zvolení Miroslava Dubna a Radovana Biegla členy dozorčí rady spolku. Chybí dokument o přijetí bývalých hokejistů Dubna a Biegla za řádné členy spolku. Celá situace se může jevit i tak, že členy dozorčí rady pak byly zvoleny osoby, které ani nejsou, resp. nebyly členy spolku.

Dalším problematickým bodem je i pracovně-právní vztahu ke spolku. Pan Miroslav Duben a Radovan Biegl jsou trenéry spolku a mají uzavřeny se spolkem pracovní smlouvy. I z tohoto důvodu se může jevit jejich
zvolení neplatné. Svou roli ale může sehrát fakt, že smlouvy jsou údajně uzavřené „na IČO“. Pak by nemuselo jít čistě formálně o pracovně-právní vztah, ale o vztah obchodní.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů