Housing First: Ubytování bezdomovců přineslo Jihlavě problémy s úhradou nájmu

V první lednový den uplyne rok od přijetí první domácnosti do programu zabydlení projektu Bydlení především: Testování konceptu Housing First v Jihlavě. Na základě plnění podmínek nájemní smlouvy připravil majetkový odbor Magistrátu města Jihlavy návrh do Rady města Jihlavy na prodloužení nájemní smlouvy o další dva roky. Rada návrh na prosincové schůzi schválila a rodina tak stojí před podpisem dodatku k nájemní smlouvě.

„Domácnost po celou dobu působení v projektu plnila příkladně podmínky nájemní smlouvy. Všechny platby probíhaly v termínu a v plné výši. Taktéž neevidujeme žádné výhrady k sousedskému soužití, ani škody na majetku města. Rodina začala také splácet dluhy, které má vůči městu z minulosti,“ vysvětluje radní Daniel Škarka, proč podpořil návrh na prodloužení nájemní smlouvy na maximální možnou dobu. V lednu 2021 čeká Radu města Jihlavy v souvislosti s projektem projednání dalších čtyř návrhů.

Bohužel, ne všechny domácnosti zařazené do projektu přistupují k plnění podmínek nájemních smluv takto zodpovědně. „Na podzim začaly výrazně gradovat problémy s opakovaným nehrazením nájemného u dvou domácností. K 30. listopadu u nich evidujeme dluh na nájemném ve výši několika tisíc korun. Nájemcům jsme proto zaslali výzvy k nápravě,“ vysvětluje postup jihlavského magistrátu v případech, kdy dochází k opakovanému porušování nájemních smluv Miroslava Volfšicová, vedoucí oddělení domů majetkového odboru. Jozef Labuda, vedoucí odboru sociálních věcí, k tomu dodává: „Oběma nájemcům je při řešení situací ohrožujících stabilitu bydlení poskytována masivní podpora formou sociální práce ze strany partnera projektu Oblastní charity Jihlava. Poradenství při řešení situace a doporučení, jak snížit riziko ztráty bydlení, poskytuje domácnostem rovněž koordinátor projektu Housing First. Je však pouze a jen na nájemcích, zda doporučení a nabídku pomoci využijí. Účelem projektu zcela jistě není přebírat za nájemce zodpovědnost a uměle prodlužovat nájemní vztah, pokud nájemci o stabilní bydlení nejeví potřebný zájem.“

V případě, že nájemci dlužné nájemné ve stanovené lhůtě neuhradí nebo neuzavřou splátkový kalendář, budou tak z jejich strany vyčerpány všechny možnosti na zlepšení situace. V každém případě jsou členové realizačního týmu projektu Housing First připraveni klientům pomoci s případným získáním náhradního bydlení.

K 31. říjnu eviduje statutární město Jihlava v souvislosti s projektem Housing First dluh na nájemném v celkové výši 38.351 Kč. Měsíčně pak členové realizačního týmu řeší šest až osm událostí ohrožujících stabilitu bydlení. V průměru čtyři události se týkají řádně nehrazeného nájemného, kdy nájemci nezaplatili nájemné včas nebo v plné výši, tři události se pak týkaly sousedských sporů. Z vedené statistiky vyplývá, že tyto události se v posledních třech měsících týkaly především tří domácností. Ostatní nájemci v současné době stabilně bydlí a využívají podporu členů realizačního týmu.

K 30. listopadu poskytli pracovníci projektu základní i odborné poradenství celkem 54 osobám v bytové nouzi a naplnili tím jednu z podmínek úspěšnosti projektu. Díky poradenství získalo standardní dlouhodobé (soukromé nájemní) či krátkodobé (v azylovém domě, v bytě pro osoby v nepříznivé sociální situaci) bydlení 14 dospělých osob a 22 nezletilých dětí.

Jen v průběhu měsíce listopadu 2020 se podařilo v úzké spolupráci referentů orgánu sociálně-právní ochrany dětí, sociálního pracovníka projektu a vlastníka bytu odvrátit okamžitou výpověď z nájmu rodině s pěti nezletilými dětmi. Matce samoživitelce se dvěma dětmi byla poskytnuta podpora při získání příspěvku na úhradu kauce z nadačního fondu a rodina tak aktuálně stabilně bydlí. Návrat čtyř dětí zpět do péče otce koordinovaný orgánem sociálně-právní ochrany dětí se na začátku prosince uskutečnil díky vstřícné a flexibilní spolupráci zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, azylového domu, Terénního programu Sovy Oblastní charity Jihlava, Úřadu práce Jihlava – oddělení hmotné nouze a soc. pracovníka projektu Housing First v Jihlavě.

„Děkujeme všem aktérům podpůrné sítě za spolupráci,“ doplnil radní pro sociální oblast Daniel Škarka.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů