Icom nezaplatil desetimilionovou kauci u stížnosti na mimořádně nízkou cenu na Žďársku

Kraj Vysočina úspěšně podepsal první desetiletou smlouvu na výběr dopravce. Vybraným uchazečem je ZDAR Žďár nad Sázavou. Kolem veřejné zakázky bylo na podzim dosti rušno, kdy společnost TRADO-BUS z koncernu Icom podala návrh na opatření antimonopolního úřadu.

Návrh společnosti TRADO-BUS Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže směřoval proti výběru společnosti ZDAR dodavatele, přičemž společnost TRADO-BUS byla toho názoru, že nabídka vybraného dodavatele obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

Mimoto byla společnost TRADO-BUS přesvědčena, že Kraj Vysočina pochybil, když neuvedl zástupce administrátora veřejné zakázky v seznamu fyzických osob, které se podílely na hodnocení nabídek.

V neposlední řadě TRADO-BUS namítal, že zadavatel narušil transparentnost zadávacího řízení, tím, že v oznámení o výběru dodavatele uvedl seznam hodnocených nabídek, v němž jednotlivým účastníkům zadávacího řízení přiřadil tzv. číslo účastníka, avšak nikoliv postupnou na sebe navazující řadou čísel, což vyvolává pochybnosti o zákonnosti jeho postupu v zadávacím řízení.

Společnost TRADO-BUS byla povinna složit na účet Úřadu kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinna složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je povinna složit kauci ve výši 200 000 Kč.

Protože ale nedošlo ke složení žádné z kaucí na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, antimonopolní úřad řízení zastavil. Následně pak Kraj Vysočina oznámil podpis smlouvy s vybraným uchazečem (více zde).

Žádné odpovědi

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů