Icom stáhl námitku, zákaz podpisu Vysočině zrušil antimonopolní úřad

Jen několik týdnů platilo předběžné opatření Úřadu na ochranu hospodářské soutěže v podobě zákazu uzavřít smlouvu s vítězem veřejné zakázky na desetiletou dopravní obslužnost Kraje Vysočina.

“ V rámci správní řízení v této věci bylo dne 29. 6. 2021 uloženo předběžné opatření, a to zákaz uzavřít smlouvu, a následně dne 22. 7. 2021 bylo správní řízení zastaveno, neboť navrhovatel vzal svou stížnost zpět,“ uvedla mluvčí antimonopolního úřadu Milena Marešová.

Správní řízení bylo zahájeno v květnu na podnět ČSAD Slaný, člena koncernu Icom transport (více zde). V polovině července došlo k otevírání obálek se soutěžními nabídkami. Nejvýhodnější nabídku ve všech osmi oblastech kraje Vysočina předložily firmy z holdingu Icom transport. Jejich cenové nabídky jsou doslova pohádkové.

Mluvčí kraje Vysočina odmítla informaci Občasníku blíže komentovat.

“ Vzhledem k tomu, že řízení ještě probíhá, nebudeme se k němu do uplynutí všech zákonných lhůt vyjadřovat,“ uvedla mluvčí kraje Vysočina Jitka Svatošová.

Ve veřejné zakázce na dopravní obslužnost hledá kraj Vysočina vhodné dopravní společnosti, které budou zajišťovat veřejnou dopravu v osmi oblastech kraje Vysočina. V každé z osmi oblastí bude potřeba pro zajištění dopravní obslužnosti padesáti až sedmdesáti autobusů.

AKTUALIZOVÁNO: Hlavní námitky společnosti ČSAD Slaný proti zadávacím podmínkám:

  • „Zadavatel stanovil zcela nepřiměřený rozsah přípustných změn počtu ujetých kilometrů v průběhu plnění Veřejné zakázky, čímž současně vytvořil nedůvodné překážky hospodářské soutěže“,
  • „Zadavatel poskytl rámcové návrhy jízdních řádů, jako základní podklad pro kalkulaci nabídkové ceny, pouze v datově nezpracovatelném formátu PDF, čímž postupoval v rozporu se zásadou přiměřenosti, zásadou zákazu diskriminace a vytvořil tak nedůvodné překážky hospodářské soutěže“,
  • „Zadavatel poskytl rámcové návrhy jízdních řádů, jako základní podklad pro kalkulaci nabídkové ceny, pouze v datově nezpracovatelném formátu PDF, čímž postupoval v rozporu se zásadou přiměřenosti, zásadou zákazu diskriminace a vytvořil tak nedůvodné překážky hospodářské soutěže“,
  • „Zadavatel poskytl rámcové návrhy jízdních řádů s velkým množství chyb, které znemožňujídodavatelům řádně zpracovat nabídkovou cenu za plnění Veřejné zakázky, čímž postupovalv rozporu se zásadou přiměřenosti, zásadou transparentnosti a v rozporu s § 36 odst. 3 ZZVZ“,
  • “ Zadavatel stanovil zadávací podmínky tak, že umožňují podání vzájemně neporovnatelných nabídek, čímž postupoval v rozporu se zásadou přiměřenosti a vytvořil nedůvodné překážky hospodářské soutěže“,
  • Zadavatel nepřiměřeně a diskriminačně nastavil kritérium hodnocení Podíl nízko podlažních vozidel“
  • „Zadavatel nedovoleně zvýhodnil dodavatele disponující vozidly pořízenými z dotace při tvorbě nabídkové ceny, čímž postupoval v rozporu se zásadou zákazu diskriminace“,
  • “ Zadavatel nedovoleně zvýhodnil dopravce, kteří jsou současně vlastníky či provozovateli autobusových nádraží využívaných pro plnění smlouvy, čímž postupoval v rozporu se zásadou zákazu diskriminace“.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů