Invalidní důchodkyně dostala městskou exekuci i další bydlení

Radní města Jihlavy mají dobré srdce: po invalidní důchodkyni sice vymáhají exekucí dluh za neoprávněné užívání městského bytu, zároveň dlužnici umožnili prodloužení nájmu městského bytu o další rok.

Dlužnice pobírá invalidní důchod v prvním stupni invalidity a je zaměstnána v chráněné dílně. Otec je v evidenci uchazečů o zaměstnání, požádal o invalidní důchod. Příjem rodiny tvoří dále dávky státní sociální podpory přídavek na dítě a příspěvek na bydlení. Rodině je vyplácena ještě dávka pomoci v hmotné nouzi – příspěvek na živobytí.

Dle sdělení ekonomického odboru Magistrátu MMJ má dlužnice nedoplatek za odvoz komunálního odpadu. Na úhradu dlužné částky byl v roce 2018 dohodnut splátkový kalendář, který je plněn. Nájemné a zálohy na služby v současném bytě hradí v řádném termínu.

domek

Dlužnice má ovšem dluh z titulu bezdůvodného obohacení za užívání bytu v domě u hlavního nádraží v Jihlavě, který obývala (byla ve společné domácnosti) se svou matkou. Nájemní smlouva k tomuto bytu zanikla ještě před smrtí matky dlužnice (výpověď), ovšem byt nebyl vyklizen a předán městu. Byla podána žaloba na vyklizení bytu. Věc skončila u soudu a následně u exekutora. Dluh činí 160.073 Kč + soudní poplatky uhrazené v souvislosti s podáním žaloby ve výši 10.004 Kč. Do dnešního dne dlužnice nekontaktovala ekonomický odbor Magistrátu, aby tuto záležitost řešila. Doposud také nebyla městem Jihlava vymožena žádná částka z tohoto dluhu.

Dlužnice nesplňuje obecné podmínky pro uzavření dodatku (prodloužení nájemní smlouvy) dle uvedeného mechanismu, neboť má vůči statutárnímu městu Jihlava závazky po lhůtě splatnosti.

Radní města Jihlavy se ovšem nedrželi schváleného postupu pro hospodaření s městskými byty a schválili roční prodloužení nájemní smlouvy.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů