Jihlava odmítla připojit dešťovou kanalizaci závodu Bosch Diesel

Město Jihlava podle informací Občasníku odmítlo připojit dešťovou kanalizaci z areálu Bosch Diesel – závod Jh 1., ul. Humpolecká v Jihlavě do dešťové kanalizace sloužící pro odvodnění komunikace z ul. Humpolecká, která je napojená do řeky Jihlavy.

Tato kanalizace (odvodnění komunikace) je ve vlastnictví Kraje Vysočina a Krajská správa a údržba silnic Vysočina, která má komunikaci ve správě, podmínila souhlas s napojením převzetím kanalizace do majetku statutárního města Jihlava. V minulosti došlo již několikrát k vyplavení areálu Bosch Diesel Jh 1.

Společnost BOSCH DIESEL s.r.o. v Jihlavě byla založena v roce 1993. Areál na Humpolecké ulici je nejstarším firmy Bosch, pojmenovaný jako závod I. Zaměstnává kolem dvou set zaměstnanců, původně vznikl jako společný projekt s firmou Motorpal. Díky velmi rychlému rozšíření výroby, a především díky kvalitě produktů, se společnost dostala v brzké době do podvědomí zákazníků. Po odkoupení podílu ve společnosti (od firmy Motorpal) se stal Bosch Diesel jediným majitelem.

Dnes má společnost Bosch Diesel v Jihlavě největší výrobní závod pro moderní a inovativní dieselové vstřikovací systémy Common Rail v rámci Bosch Group. Zaměstnává přes čtyři tisíce zaměstnanců a patří tak k největšímu zaměstnavateli a investorovi v Kraji Vysočina. 

Aktuální stav je takový, že z areálu, kde sídlí závod Bosch Diesel Jh 1 a Motorpal, vede společná dešťová kanalizace přes závod Motorpal do rybníků za areálem těchto společností a dále do řeky Jihlavy. Majitelem rybníků, kam je napojena dešťová kanalizace, je spol. KTB s.r.o., se kterou se nelze spojit, tudíž nelze provést nutnou údržbu tak, aby kanalizace plnila svoji funkci a docházelo k odvádění dešťové vody.

Po projednání návrhu převzetí a přepojení dešťové kanalizace s provozovatelem kanalizace Služby města Jihlavy s.r.o. jsou k dispozici následujícími fakta:

1. Firma Bosch Diesel nemá přehled o přesných napojeních a polohách všech svých kanalizací a vodovodů, tudíž je možné, že by mohlo docházet k úniku jiných vod, než jen dešťových, do dešťové kanalizace.

2. Pokud by došlo k vypouštění jiných vod než dešťových do dešťové kanalizace, statutární město Jihlava by se vystavovala riziku sankcí od příslušných orgánů za znečištění povrchových vod.

3. Vzhledem k tomu, že dešťová kanalizace ústí přímo do řeky Jihlavy, nemělo by Statutární město Jihlava žádný příjem jako vlastník této kanalizace. Tato kanalizace je cca 40 let stará a v blízké budoucnosti by vznikaly pouze nutné výdaje na údržbu, případnou rekonstrukci.

4. Případným převzetím odvodnění komunikace a jeho rekolaudací na dešťovou kanalizaci pak může dojít k žádostem dalších subjektů o napojení na tuto kanalizaci a vzhledem k jejím technickým parametrům není jisté, zda by těmto žádostem mohlo být vyhověno.

Z výše uvedených důvodů Oddělení vodního hospodářství a správy podzemí nedoporučuje převzetí předmětné kanalizace do majetku statutárního města Jihlava.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů