Jindřichohradecké místní dráhy si stěžují na šikanu a „zakleknutí“ orgánů veřejné moci

Jindřichohradecké místní dráhy (JHMD) podaly odvolání proti rozhodnutí Drážního úřadu o zrušení oprávnění k provozování dráhy.

Podle Jindřichohradeckých místních drah Aktuální praktiky orgánů veřejné moci, tedy Kraje Vysočina, Ministerstva vnitra, Finančního úřadu, Krajského soudu v Českých Budějovicích a nyní Drážního úřadu vykazují znaky organizované šikany dopravce ze strany státní moci. Dříve se podle JHMD obdobným praktikám lidově říkalo „zakleknutí“ na společnost, kdy tato byla postupnými více či méně protiprávními postupy donucena k ukončení provozu.

JHMD se domnívají, že předmětem právní regulace železniční dopravy na území České republiky patrně není zajistit způsob, jak může být kdykoli jakákoli železniční společnost jednoduše zlikvidována ze strany státní moci tím, že jí není jednou složkou státu hrazena provedená služba, přičemž následně je jí (jinou složkou státu) znemožněna činnost formalistickým přístupem k výkladu zákona o dráhách.

Jindřichohradecké místní dráhy v odvolání proti zrušení oprávnění k provozování dráhy uvádějí, opakovaně upozorňují na to, že důvodem dluhu u státní správy není nic jiného než nedodržování právních předpisů ze strany Kraje Vysočina, zneužívání jeho dominantního postavení a ochrany, kterou jeho protiprávní jednání dosud požívá ze strany Ministerstva vnitra ČR.

Za těchto okolností je pak absurdita postupu státu dle JHMD v této věci zřejmě patrná: – Orgán státní moci, Kraj Vysočina, nerespektuje právní předpisy a nehradí dopravci za objednanou službu

– Jiný orgán státní moci (finanční úřad, pojišťovny) žádají o zaslání finančních prostředků, které Krajem Vysočina nikdy nebyly uhrazeny a dopravce je tedy zaplatit nemůže

– K žalobě dopravce jiný státní orgán (Ministerstvo vnitra) sdělí, že na postupu Kraje Vysočina nevidí nic závadného a podpoří jej vydáním rozhodnutí, kterým stanoví dodatek mezi dopravcem a Krajem tak, že ten je vždy ztrátový

– V návaznosti na výše uvedené další státní orgán (Drážní úřad) oznámí, že vzhledem k tomu, že dopravce neuhradil finančnímu úřadu prostředky, které neobdržel od Kraje Vysočina, bude mu odebrána možnost pokračovat v činnosti.

O zrušení licencí by mělo být rozhodnuto podle názoru JHMD až v okamžiku, kdy bude ze strany věřitelů rozhodnuto o dalším postupu ohledně reorganizace společnosti. Rozhodnutí dříve, než je patrno, zda bude situace dopravce řešena reorganizací je rozhodnutím předčasným, které předjímá rozhodnutí akcionářů a věřitelů, tím jim tak fakticky znemožňuje smysluplný výkon svých práv

Podle JHMD je současná situvýsledkem koordinované činnosti orgánů veřejné moci, zakládal by takovýto postup nepochybně nárok na náhradu újmy způsobené nesprávným úředním postupem.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů