Kraj Vysočina odmítl vinu z úpadku úzkokolejky i úhradu dluhů z veřejných peněz

Informace uvedené v Reorganizačním plánu Jindřichohradeckých místních drah označil Kraj Vysočina za zkreslené až lživé, hrubě zavádějící a svým vyzněním poškozující dobré jméno Kraje Vysočina.

Vedení Jindřichohradeckých místních drah podalo Krajskému soudu v Českých Budějovicích návrh na vyhlášení úpadku firmy s návrhem na reorganizaci firmy. Úzkokolejka by se měla rozdělit na tři samostatné odštěpné závody: Železniční provoz, Infrastruktura a Obchod.

Většinovým akcionářem je Boris Čajánek, menšinovým akcionářem Jan Kysela prostřednictvím společnosti NEOLADRO. Mezi oběma muži je obchodní spor, který začne řešit Krajský soud už na podzim (více zde).

Jindřichohradecké místní dráhy vyjednaly s Jihočeským krajem dohodu o kompenzaci provozních ztrát z dopravní obslužnosti. Podobnou smlouvu se ale nepodařilo dojednat s Krajem Vysočina. Krajem Vysočina neuhrazená provozní ztráta pak měla být jednou z příčin úpadku firmy. Další příčinou úpadku má být neuhrazený poplatek za dopravní cestu (šestnáct milionů) a neuhrazené odpisy modernizovaných vozidel M27 známých jako „ponorky“ (třicet sedm milionů korun).

Úpadek Jindřichohradeckých místních drah řeší Krajský soud v Českých Budějovicích. Kraj Vysočina upozornil soud, že ve svém účetnictví (každoročně řádně přezkoumávaném ze strany Ministerstva financí ČR), nevede žádný závazek Kraje Vysočina vůči JHMD po splatnosti. Naopak Kraj Vysočina bude v nejbližších dnech svoji pohledávku za JHMD řádně přihlašovat v rámci probíhajícího soudního řízení.

Soubor snah zástupců JHMD v Reorganizačním plánu předložený Krajskému soudu v Českých Budějovicích na úhradu vlastní dluhů z veřejných peněz je pro Kraj Vysočina neakceptovatelný.

Kraj Vysočina soudu deklaroval , že společnosti JHMD předložil dodatky za období roku 2020, 2021 a 2022 s tím, že by společnost JHMD obdržela další plnění v řádu 5,5 milionu Kč. Uvedené dodatky reflektují založené smluvní vztahy a navazují na pravomocné rozhodnutí Ministerstva vnitra ve věci nahrazení projevu vůle. JHMD však předložené dodatky odmítlo uzavřít, tedy k žádné dohodě v současné době nedošlo. Plnění, která jsou poukazována, jsou poskytována v rozsahu a v souladu s platnými smluvními závazky, které jsou navíc potvrzeny i rozhodnutími Ministerstva vnitra.

Od soboty 17.9.2022 jsou nedostupné webové stránky Jindřichohradeckých místních drah. Na úzkokolejce se slavil Den železnice.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů