Kraj Vysočina pošle Jihlavě peníze na multifunkční halu

Příprava výstavby Horácké multifunkční arény v Jihlavě intenzivně pokračuje i přes nesouhlas sousedů s demolicí. Kraj Vysočina se před několika lety zavázal k poskytnutí finanční podpory. A tento slib se chystá splnit.

„Jsme téměř ve finále. Už se nám na cestě k nové aréně podařilo vyřešit většinu problémů. Od Evropské komise jsme obdrželi očekávané vyjádření k veřejné podpoře tzv. „comfort letter“ a komplikací nebude ani výběr dodavatele. Zbývá dohodnout se s obyvateli Tyrsovi ulice na podmínkách demolice, na níž sice vypršela lhůta po třech letech, ale fakticky se od té doby na rozhodnutí nezměnilo vůbec nic. Věřím že zdravý rozum zvítězí a že se konečně po mnoha letech spustí pro Vysočinu zcela jedinečný projekt,“ sdělil hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek.

Závazek Kraje Vysočina poskytnout statutárnímu městu Jihlava finanční příspěvek ve výši půl miliardy na spolufinancování výstavby Horácké Multifunkční Arény v Jihlavě je zajištěn rozpočtem Kraje Vysočina na rok 2023, kde je na kapitole Regionální rozvoj na tuto podporu alokována částka 350 mil. Kč. Zbylá část (150 mil. Kč) je pak zapracována do aktuálně schváleného střednědobého výhledu rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2023 – 2025.

„Jsem samozřejmě rád, že Kraj Vysočina deží svůj slib. Schvaluje se smlouva na celých půl miliardy, “ vysvětlil primátor Jihlavy Petr Ryška (ODS).

Svůj záměr podpory jihlavské haly Kraj Vysočina oznámil loni v létě Evropské komisi. Po předběžném posouzení tohoto záměru vydala Evropské komise, Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž dne 21. 3. 2023 neformální stanovisko, že záměr má čistě místní dopad, tedy nemá vliv na obchod mezi členskými státy, což by za normálních okolností vyloučilo existenci veřejné podpory.

Posledním velkým nevyřešeným problémem před zahájením výstavby hokejové haly se zdají být námitky sousedů z Tyršovy ulice o kterých se intenzivně jedná. O výsledku jednání nejsou bližší zprávy kromě optimismu na obou stranách o snaze dosáhnout oboustranné dohody.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů