Kraji Vysočina nevyhovuje návrh úzkokolejky na úhradu ztráty

Společnost Jindřichohradecké místní dráhy (JHMD) pokračuje v nátlaku na Kraj Vysočina ve snaze uzavřít každoroční dodatky o úhradě provozní ztráty. Za doby trvání smlouvy se podařilo uzavřít už více než desítku dodatků, posledních několik let je mezi stranami spor o navýšení úhrady.

Smlouva mezi JHMD a Krajem Vysočina má ujednání, které by mělo být automaticky uzavíráno každý rok, a to v souladu s podmínkami nastavenými ve smlouvě. Žádná ze smluvních stran nesměla blokovat uzavření každoročního dodatku záměrně blokovat s tím, že je to pro tuto stranu výhodné. Strany předpokládaly, že v případě změny právní úpravy bude automaticky uzavřen dodatek, který odpovídá platné právní úpravě.

Podle právní argumentace JHMD Kraj Vysočina jednal i se společností České dráhy, které na základě smlouvy platí za každý ujetý kilometr asi o čtyřicet procent vyšší sazbu, než kdy platil JHMD. Kraj Vysočina tedy podle JHMD nerovnoměrně rozděluje veřejné prostředky, což by při dodržení všech principů dobré správy neměl dělat. JHMD opakovaně zdůrazňovaly, že ačkoli upozorňovaly na to, že platby na vyrovnání závazku veřejné služby jsou nedostatečné, a to již od roku 2014, Kraj Vysočina se tím nikdy nezabýval.

Kraj Vysočina argumentuje snahou hospodárně nakládat s veřejnými prostředky určenými na zajištění veřejné služby, což mu ukládá zákon. Zdůraznil, že posuzovaná dráha je drahou místní a význam navrhovatele pro osobní dopravu, tedy veřejnou službu hrazenou z předmětných prostředků, je mnohem nižší, než by bylo možné dovozovat ze stanoviska JHMD. Přepravní rychlost i dopravní výkony jsou skutečně malé, pro běžnou dopravu jsou primárně používány autobusové spoje, které mají
výhodu kratší jízdní doby i nižšího jízdného. Kraj Vysočina nezpochybňuje historický význam dráhy i význam z hlediska turistického, avšak z hlediska posuzované veřejné služby a prostředků určených pouze na její úhradu je tato skutečnost bez významu.

Spor rozhoduje Ministerstvo vnitra, JHMD podala i trestní oznámení.
 Podle JHMD Kraj Vysočina neplní závazek hradit prokazatelné ztráty na úzkokolejce, od roku 2010 do loňska podle něj jde o padesát milionů korun.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů