„Mayerův plán“: Investičního plán statutárního města Jihlavy (2017-2026)

Daniel MayerInvestiční plán města Jihlavy byl vytvořen s cílem řídit a používat finanční zdroje města hospodárným a transparentním způsobem. Město díky tomuto investičnímu plánu získává možnost přehledně řídit své investice a do budoucna uvolňovat (například náklady spojené s projektovou přípravou) své omezené finanční zdroje pouze do těch projektů ,které mají reálnou šanci, že budou v dalších letech realizovány.

Autorem investičního plánu je radní Daniel Mayer (ANO), v politických kruzích jihlavské radnice se mu říká „Mayerův plán“.

Město Jihlava eviduje investice v souhrnné hodnotě 6,4 miliardy Kč ve třech stech jednotlivých investičních akcích. Smyslem vytvoření investičního plánu města Jihlavy s výhledem na deset let je kromě samotné evidence jednotlivých investičních akcí a jejich prioritizace, také definování a zpřesnění finančních možností města Jihlavy.

Díky analýze předchozích deseti let a mírně optimistické predikci příštích deseti let se dá obecně říci, že město dokáže financovat investice v souhrnné hodnotě 1,8 mld. Kč. Při respektování zákonných zdrojů na rezervní fond (cca 200 mil. Kč a investiční rezervu ve výši cca 185 mil. Kč) se vedení města rozhodlo pro výběr z těchto investičních akcí v souhrnné hodnotě 2,03 miliardy Kč (očekáváme 10-ti procentní úsporu nákladů díky výběrovým řízením), které byly vybrány na základě své potřebnosti, dopadu na obyvatele, dopadům na cash-flow a na základě politické preference.

Seznam klíčových akcí k realizaci podle Mayerova plánu:

Centrální dopravní terminál

rekonstrukce mostu ul. Pávovská

lávka Staré Hory

rekonstrukce mostů stará Brněnská

Dopravní informační a navigační systém

Chytré zastávky

Malé dopravní terminály

Komunikace, MHD a dopravní spojení v průmyslovém parku

Opravy – silnice

Preference ul. Hradební

Chodníky či menší komunikace

Rozšíření komunikace ul. Mlýnská

plán udržitelné městské mobility

Chodník a veřejné osvětlení ul. Brtnická
Parkoviště při ul. Halasova, Ortenova

Cyklostezka G04 – ul. Havlíčkova Helenínská

Parkoviště ul. Nad Plovárnou
Helenín – komunikace a vybudování chodníku v ul. Hálkova
Chodník a rekonstrukce komunikace ul. Hybrálecká

Most u Dvora
Chodník ul. Brtnická od odmu č. 3a

Chodník ul. Březinova – od domu č. 125 k nák.středisku

Chodník od ul. Sokolovská k ZŠ Kollárova
Osvětlení přechodu pro chodce ul. Zimní
Zkapacitnění okružní křižovatky II/352 a ul. Pávovská
Chodník a komunikace ul. Wolkerova a Telečská
Parkoviště ul. Telečská

Propojení ul. Telečská – Seifertova

Rozšíření parkoviště a VO ul. Zimní

Úprava dopravního režimu Znojemská – Brtnická

Bezbariérová úprava zastávek MHD ul. Telečská

Zřízení zastávek MHD ul. Hradební

Zastávky MHD, chodník a VO Brtnická
Doprava III/4062 Jihlava – Pístov (Jihlava – rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul. Telečská – Wolkerova a úprava chodníků a zřízení parkovacího pruhu v ul. Wolkerova, Jihlava)

Vodojem Bukovno

Vodovod severovýchodní větev

Kanalizace – PFO

dešťová zdrž před ČOV Jihlava – doplnění stokové sítě

Teniscentrum – odlehčovací kanalizace v areálu
Červené domky,- rekonstrukce kanalizace, vodovodu

Mlýnská, kanalizace

Prodloužení tlakové splaškové kanalizace v průmyslovém parku směr ul. Heroltická – SYNER

Generely, aktualizace

Seifertova, kanalizace, povrchy a veřejné osvětlení

Havlíčkova ulice, kanalizace

Dešť. kanalizace vč. rekonstrukce povrchů v ul. Školní,Pošumavská (realizace)

Management server

Kamery MKDS – Český mlýn

Kamerový systém
Diskové pole pro záznamy kamer
Nahrávání telefonních hovorů pro MP

Nákup osobních minikamer

Hraniční routery a firewaly

Záložní zdroje

Stolní počítače

Monitory
Notebooky

Notebooky – zastupitelé
Tiskárny

Multifunkční velkoformátová tiskárna

Portál občana

Informační systém pro městskou policii

Digitální povodňový plán

GIS moduly

Geoportál ORP Jihlava

Vyvolavací systém

Mobilní aplikace Jihlava

Webové stránky Jihlava

administraci veřejných zakázek z. 134/2016 Sb

záložní napájení převaděčů rad.sítě MP

rekonstrukce radiové sítě MP

Výkup pozemků Henčov letiště

Majetkoprávní vypořádání pozemků pod komunikací ulice Brněnská – Kosovská

Vodojem Bukovno

Severozápadní větev

Severovýchodní větev

Mincovna

Postupné dílčí rekonstrukce bytových objektů

Revitalizace sídlišť

.ICSS – rekonstrukce Žižkova 106

DTS – Chráněné bydlení (8 uživatelů tj. 2 byty)

DTS – rozvoj (stavební úprava budovy, vybudování hřiště, venkovní posilovací stroje)

zimní stadion

Umělá tráva na ZŠ Rošického

Sportovní hřiště Helenín (realizace)

Akustické úpravy tělocvičen ZŠ

Protiradonová opatření

Přestávkový dvůr ZŠ O.Březiny

Akustické úpravy tříd MŠ Seifertova 4a

Mateřská škola ul. Na Dolech – realizace

Elektroinstalace a datové rozvody ZŠ

Rozvody vody, kanalizace, topení ZŠ

Postupná výměna umělých povrchů hřišť u škol

Rekonstrukce VZT kuchyní (ZŠ Křížová a pak další)

Opravy fasád ZŠ a MŠ

výměna IT techniky ZŠ

Bazén Demlova – opravy

Oprava cestní sítě – Heulos

Stabilizace skalních svahů Mostecká, Křižíkova

 

 

 

 

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů