Metrostav dokončil hrubou stavbu nové biologické linky pro žďárskou čistírnu odpadních vod

Z výšky to vypadá, jako kdyby Žďár nad Sázavou budoval obří vojenské bunkry.Sedmdesát centimetrů tlusté betonové stěny však nebudou čelit nepřátelským hordám zvenčí, nýbrž tlaku tisíců kubíků odpadních vod zevnitř.

Může jít o obrázek silnice

Stavební společnost Metrostav po deseti měsících dokončila v areálu ČOV v Hamrech nad Sázavou hrubou stavbu nové biologické linky. Cílem modernizace a intenzifikace čistírny je zkvalitnit čištění a zvýšit kapacitu, takže výsledkem bude čistší Sázava a možnost napojení na
kanalizaci pro nové obyvatele rostoucího regionu.

Může jít o obrázek venku

Jen několik metrů od řeky už stojí betonové konstrukce nové aktivační a dosazovací nádrže. Nyní bude následovat montáž technologie, aby bylo možné v květnu uvést novou biologickou linku do provozu. Harmonogram prací vyplývá z požadavku investora zachovat provoz čistírny během výstavby. Teprve po spuštění nové linky se tedy stavbaři Metrostavu budou
moci vrhnout na rekonstrukci té stávající. Ta bude sloužit jako druhá biologická linka s novou dosazovací nádrží, dvěma čerpacími stanicemi a měrným žlabem na odtoku. Stávající nádrže aktivace, regenerace, dosazovací a usazovací nádrže budou sanovány a vybaveny
novou technologií. Spolu s první biologickou linkou půjde letos v květnu do provozu i tzv. hrubé předčištění.

Může jít o obrázek venku

„Základová spára objektů je v hloubce cca od dvou do čtyř metrů pod hladinou řeky Sázavy, která je v těsné blízkosti, takže jsme se během výstavy potýkali s přítokem spodní vody,“ prozrazuje Ing. Tomáš Kříž, vedoucí projektu z Metrostavu, a dodává: „Největší výzvou je
pro nás to, že stavíme za plného provozu, což v kombinaci s nedostatkem místa klade vysoké nároky na koordinaci a logistiku. Díky dobré komunikaci s investorem a provozovatelem, provázené vzájemnou ohleduplností, však čistírna pracuje bez velkých omezení a stavba pokračuje podle plánu.“

„Intenzifikace ČOV Žďár nad Sázavou je pro SVK Žďársko momentálně největší stavbou. Je navrženo i moderní řízení dešťové zdrže před čistírnou. Postupným napojováním dalších lokalit nabývá provoz významu v celém regionu. Sloužit bude více obyvatelům, ale projeví se
to především v kvalitě čištění odpadních vod. Je radost vidět realizovat tak dlouho připravovanou stavbu,“ sdělila Dagmar Zvěřinová, představitelka SVK Žďársko.


Obě biologické linky by měly být v provozu příští rok v květnu. Tím však úkol pro Metrostav v areálu žďárské čistírny ještě neskončí. Součástí projektu je navíc rekonstrukce kalového a plynového hospodářství, které zahrnuje i výrobu bioplynu. Ten se následně využívá pro výrobu tepelné a elektrické energie. Celá stavba včetně nově provedených komunikací bude
dokončena až na začátku roku 2025.

ČOV u Žďáru nad Sázavou pochází z 60. let a v 90. letech prošla první rekonstrukcí. Aktuální investici ve výši téměř 300 milionů korun z poloviny pokrývá dotace ze Státního fondu životního prostředí. Díky významné modernizaci čisticích technologií si čistírna poradí i s agresivní chemií z domácích praček a myček. To je v lokalitě obzvláště důležité, protože
areál se nachází nedaleko pramene Sázavy. Intenzifikace dále navýší množství čištěných odpadních vod o deset procent a kapacitu téměř o patnáct procent.

To umožní napojení nových obyvatel v rozvíjejících se obcích Počítky, Vysoké či Hamry nad Sázavou. Investorem projektu je Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko. Společnost Metrostav má s rekonstrukcemi, modernizacemi a dalšími úpravami čistíren odpadních vod bohaté zkušenosti. V posledních letech úspěšně realizovala desítky projektů
v mnoha různých lokalitách, například ve Staré Pace, Pelhřimově, Mnichovicích či v Praze- Ruzyni.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů