Na zákon o hlubinném úložišti najalo SÚRAO nejlepší soukromé právníky

Dva a půl tisíce korun za hodinu práce vyplatí Česká republika prostřednictvím Správy úložišť radioaktivního odpadu (SÚRAO) právní kanceláři HAVEL & PARTNERS za odbornou legislativní a legislativně-technickou pomoc při přípravě návrhu zákona o řízeních souvisejících s hlubinným úložištěm radioaktivního odpadu.

Law and its science - alimohsenzadeh - Ali Mohsenzadeh's office articles

Do roku 2030 by vláda měla na základě dalšího kola hodnocení vybrat finální lokalitu, kde se počítá se zprovozněním úložiště do roku 2065. Hlubinné úložiště bude zařízení, kde budou vysokoaktivní odpady bezpečně uloženy a izolovány od životního prostředí po stovky tisíc let. To bude možné díky tzv. multibarierovému systému. Ten se skládá jak z přírodní bariéry (horninový masív, který je stabilní již několik milionů let), tak i z technických (inženýrských) bariér, např. ukládacího kontejneru.

Účelem smlouvy je zajistit oboustranný prospěch smluvních stran, a to na straně SÚRAO zabezpečení nejlepší odborné péče o jeho specifické legislativně-právní záležitosti a kvality jím připravovaných právních předpisů, na straně smluvní právní kanceláře pak dosažení odpovídající obvyklé tržní odměny za jeho služby s přihlédnutím k charakteru, složitosti a specifik těchto služeb.

Může jít o obrázek text, kde se píše SMLOUVAO POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB (,,Smlouva") SMLUVNÍSTRANY STRANY (1) Česká republika -Správa úložišt' radioaktivních odpadủ se sídlem Dláždená 6, 110 00 Praha IC: 66000769 (,,Klient") a HAVEL PARTNERS s.r.o., advokátní kancelár IC: 26454807, DIC: CZ26454807 se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 zapsaná obchodnim rejstriku vedeném Méstskym soudem V Praze, oddíl C, vložka 14599 "Poskytovatel" (společnš Klientem "Strany") 1. 1.1 POSKYTOVANÉ SLUŽBY Za podmínek uvedenych V této Smlouve bude Poskytovatel poskytovat Klientovi specializované právni služby („Služby") spočívajici V odborné legislativni a legislativné-technické pomoci pri príprave návrhu zákona rízeních souvisejících S hlubinnym úložištšm radioaktivního odpadu.

Společnost HAVEL & PARTNERS byla založena v roce 2001 jako HAVEL & HOLÁSEK v.o.s., když zakládajícími společníky byli Jaroslav Havel a Jan Holásek. V roce 2006 společnost změnila formu na společnost s ručením omezeným a v roce 2011 se přejmenovala na Havel, Holásek & Partners. V roce 2015 společnost opustil Jan Holásek.[2][3] Z tohoto důvodu společnost od 1. ledna 2018 zkrátila svoji obchodní firmu na HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář.

Společnost měla v roce 2021 kolem 250 právníků a daňových poradců a celkem asi 500 spolupracovníků: z toho cca 150 advokátů a 18 společníků.

V soutěži Právnická firma roku v ČR získala advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS v roce 2018 1/ hlavní cenu pro domácí kancelář a 2/ zvítězila v odborných kategoriích Právo obchodních společností a Duševní vlastnictví a 3/ ve všech dalších odborných kategoriích (právo hospodářské soutěže, developerské a nemovitostní projekty, fúze a akvizice, restrukturalizace a insolvence, řešení sporů a arbitráže, bankovnictví a finance, kapitálové trhy, telekomunikace a média, právo informačních technologií, veřejné zakázky, pracovní právo, sportovní právo, energetika a energetické projekty, daňové právo) se umístila v roce 2018 mezi nejvíce doporučované advokátní kanceláře v ČR (tzv. top-tier).

V roce 2019 získala kancelář HAVEL & PARTNERS v soutěži Právnická firma roku v ČR 1/ cenu za nejlepší klientské služby a 2/ zvítězila v odborných kategoriích Fúze a akvizice (M&A) a Veřejné zakázky a 3/ ve všech ostatních odborných kategoriích se znovu umístila mezi velmi doporučované kanceláře v ČR (tzv. top-tier). Kancelář nesoutěží v odborné kategorii Trestní právo, když v této oblasti poskytuje služby její spřízněná advokátní kancelář SEIFERT A PARTNEŘI.

V roce 2020 mezinárodní ratingová agentura Chambers & Partners vyhlásila HAVEL & PARTNERS jako nejlepší kancelář působící v České republice pro rok 2020 (Chambers Europe Awards).

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů